Lietuviškas žodis    Lithuanian Word  
Leidinys skirtas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečiuii

Svetainės priežiūrą vykdo UNESCO katedra humanitarams Matematikos informatikos institute