<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    


Lietuvos enciklopedija apie daraktorius 
(Vilnius, 1985 m. P. 383)

Magdalena Karčiauskienė

 

P. Rimšos skulptūra „Vargo mokykla“,DARAKTORIUS, XIX a. ir XX a. pr. Lietuvos valstiečių steigiamų ir išlaikomų kaimo mokyklų mokytojas. Daraktorių m-las (legalias ir nelegalias) pradėta kurti XIX a. pirmojoje pusėje. Spaudos draudimo laikais (1865-1904) ypač paplito nelegalios daraktorių mokyklos.
Daraktorius su mokiniais kilnodavosi iš vienos trobos į kitą (paprastai kas savaitė), gyveno ir maitinosi pas valstietį, kurio troboje rinkosi vaikai. Socialinė padėtis, išsimokslinimas buvo įvairus. Didelė dalis mokėjo tik skaityti. Kartais daraktoriauti pradėdavo 8-10 m. vaikai. XIX a. pab. Daraktoriaus  išsimokslinimo lygis pakilo - prie slapto mokymo prisidėjo pažangūs lietuvių švietėjai. Daraktoriais dirbo Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Povilas Višinskis, Jonas Biliūnas. Daraktoriai mokė vaikus lietuviškai  skaityti, rašyti, skaičiuoti, skaityti rusų ir lenkų kalba, pateikdavo Lietuvos istorijos ir geografijos žinių. Nuo 1871 m. carinė administracija daraktorius ir mokinių tėvus už slaptą mokymą baudė piniginėmis baudomis (ligi 300 rb.) arba ligi 3 mėn. arešto. Po 1905-1907 metų revoliucijos bausmės buvo formaliai panaikintos. Tačiau nelegaliosios daraktorių m-los ir vėliau buvo caro valdžios persekiojamos.