<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    


Teresė Goesytė

 

Įžymios Lietuvos moterys

 
Teresė Goesytė gimė 1853 m. lapkričio mėnesį Joniškio miestelyje, Šiaulių apskrityje, turtingoj bajorų šeimoje. Dar būdama labai jauna, persikėlė gyventi į tėvų pirktą Medvilionių dvarą. Sunkiais kovos už lietuvybę laikais šis dvaras buvo tikrojo lietuviškumo ir tautinės dvasios visoje plačioje apylinkei centras ir židinys.
T. Geosytei nebuvo lemta mokytis mokykloje, tačiau nuo pat mažens ji mėgo knygas ir mokslą, visą laisvą nuo ūkiškų darbų laiką skirdavo mokymuisi. Ji buvo visų neturtingųjų užtarėja ir apylinkės vargšų šelpėja. Tam, kad apylinkės žmonės turėtų kur mokyti savo vaikus, T. Geosytė dar keliolika metų prieš lietuviškos spaudos atgavimą savo erdviuose namuose įsteigė slaptą mokyklą, kurioje beveik dvidešimt metų pati mokytojavo, skiepydama savo auklėtiniams tėvynės meilę, pagarbą gimtajai kalbai. Švietimo darbui aukojo visas savo santaupas, šeimynines brangenybes, jėgas ir asmeninę laimę.
Spaudos draudimo laikais Medvilioniai buvo saugi ir talpi slaptavietė lietuviškoms knygoms, kurios iš čia patekdavo pas apylinkės kaimo žmones. Visiems šiems darbams vadovavo T. Geosytė. Per vieną anų laikų studentijos ir inteligentijos suvažiavimą, įvykusį 1901 m. Medvilionių erdviame svečių kambaryje, buvo parodytas ir vienas pirmųjų slaptų lietuviškų vaidinimų [1].
 
Išnašos:
1. Buvo vaidinama Žemaitės ir G. Petkevičaitės komedija „Velnias spąstuose”. Tai galėjo įvykti ne anksčiau kaip 1902 - aisiais metais