<< The Lithuanian Word     << Lithuanian Booksmugler's society     << Back    


Books’ Exhibition 

 

 

BOOKS ABOUT THE LITHUANIA’S BOOKSMUGGLERS and the
CYRILLIC ALPHABET

 

„Šimtas knygnesiu: Knygnesiu sieneles vardai“.(' One Hundred Booksmugglers: Names of the Booksmugglers' Wall')  Prepared by  Benjaminas Kaluskevicius and 
Ona Zemaityte-Narkeviciene.  Vilnius, 1998.

„Lietuviu spaudos draudimo panaikinimo byla“ (' The Case of the Cancellation of the Prohibition of Lithuanian Press'). Prepared by Antanas Tyla. Vilnius, 1973

„Knygnesys“(' The Booksmuggler') 1864-1904. Part I. Kaunas,
1926 (1938). Edited by P. Ruseckas

„Knygnesys“ ('The Booksmuggler') 1864-1904.Part I. Kaunas,
1926. Edited by P. Ruseckas. Vilnius, 1992

„Knygnesys" ('The Booksmuggler') 1864-1904. Part II. Kaunas, 1928. Edited by P. Ruseckas. Vilnius, 1992 'Knygnesys“ ('The Booksmuggler')1864-1904. Part III  Prepared by Vytautas Merkys. Vilnius, 1997
Vytautas Merkys.
„Knygnesiu laikai“ 1864-1904.('The Booksmuggling Times')  Vilnius, 1994
Vytautas Merkys. „Motiejus Valancius.
Tarp katalikiskojo universalizmo ir tautiskumo“.('Motiejus Valancius: Between Catholic Universalism and Nationalism') Vilnius, 'Mintis' Publishers, 1999.
„Izymios Lietuvos moterys“.(' Famous Women of Lithuania') 
Vilnius, 1997
Antanas Tyla. „Garsviu knygnesiu
draugija“. (' Booksmuggler Society of Garsviai'). Vilnius, „Mintis“ Publishers, 1991.

Part I Part III