<< The Lithuanian Word     << Lithuanian Booksmugler's society     << Back    


Books’ Exhibition 

 

 

BOOKS ABOUT THE LITHUANIA’S BOOKSMUGGLERS, and the
CYRILLIC ALPHABET

 

„Dirziu, Barbiskiu ir Steigviliu kaimu
knygnesiai“.(' Booksmugglers From Dirziai, Barbiskes and Steigviliai Villages').  Prepared by G. Juodyt
e.
Pakruojis, 1997.
 „Knygnesiai Juozas ir Ieva
Grusiai“. (' The Booksmugglers Juozas and Ieva Grusys'). Authors: Albinas Vaiciunas
and Juozas Grusys
„Knygnesiu dalia“. ('The Booksmugglers' Lot'). Kaisiadorys, 1991 Jonas Laurinavicius. "Istikimi gimtajai
kalbai“. (' Faithful to Their Native Language'). Kaisiadorys, 1990
Jonas Laurinavicius „Platine lietuviska zodi“. ('Those Who Had Circulated the Lithuanian Word.')  Kaisiadorys, 1989. Jadvyga Kulikiene and Jonas Laurinavicius
 „Traku krasto knygnesiai“. (' The Booksmugglers of Trakai Region'). Trakai, 1990
Jonas Laurinavicius. „Nusilenkimas
knygnesiams ir daraktoriams“.('A Bow To the Booksmugglers and Underground School Teachers')
Kaisiadorys, 1991
„Antanui Milukui – 120“.('On the Occassion of the 120th Anniversary of Antanas Milukas')
Author Aloyzas Susinskas
„Is lietuviu knygnesystes ir periodikos istorijos.
XIX a. II puse-XX a. pradzia“.(' From the History of Lithuanian Booksmuggling and Periodical Press. The 2nd Half of the19th century - The Beginning of the 20th Century.')
Prepared by Genovait
e Burneikiene
Zvirgzde (A. Ambraziejute-Steponaitiene)
„Mokiausi daraktorineje“. ('I Was Learning In an Underground School'). Prepared by
Jonas Laurinavicius.  Vilnius, 1990
„Knygnesys Vincas Bielskus ir SIETYNAS“.(' The Booksmuggler Vincas Bielskus and 'Sietynas' Society')  Vilnius: Rastija Publishers, 1991. Magazine „Gimtasis zodis“ (' The Native Word')(1995, No. 5)
Leaflet „Spaudos atgavimo
90 metines“.(' On the Occassion of the 90th Anniversary of Having Received Lithuanian Press'). Kaunas, 1994.

 

Kaunas, 1989
Part I Part II