<< Lietuviškas žodis     << Lietuvos knygnešio draugija     << Atgal    

 

KNYGŲ PARODA. II dalis

Leidiniai iš Lietuvos knygnešio draugijos bibliotekos

 

MOKSLO LEIDINIAI APIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS DRAUDIMĄ, SPAUDOS DRAUDIMO PANAIKINIMĄ, 
IŠKILIAUSIUS KNYGNEŠIUS

„Šimtas knygnešių: Knygnešių sienelės vardai“. Sudarė Benjaminas Kaluškevičius ir Ona Žemaitytė-Narkevičienė. Išleido Lietuvos kultūros fondas ir Lietuvos knygnešio draugija.  Vilnius, 1998 m.

„Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla“ (dokumentai). Išleido Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutas. Spaudai parengė Antanas Tyla. Vilnius, 1973 m.

„Knygnešys“ 1864-1904. I dalis. Kaunas, 1926. Redaktorius P. Ruseckas. II laida, 1938 m.

„Knygnešys“ 1864-1904. I dalis. Kaunas, 1926. Redaktorius
P. Ruseckas. Trečias leidimas.
Vilnius, 1992 m.

„Knygnešys“ 1864-1904. II dalis. Kaunas, 1928. Redaktorius
P. Ruseckas. Antrasis fotografuotinis leidimas.
Vilnius, 1992 m. „
Knygnešys“ 1864-1904. III dalis. Išleido Lietuvos istorijos institutas. Sudarytojas
Vytautas Merkys.
Vilnius, 1997 m.
Vytautas Merkys.
„Knygnešių laikai“ 1864-1904. Išleido Lietuvos istorijos institutas. Vilnius, 1994 m.
Vytautas Merkys. „Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo“. Vilnius, „Mintis“, 1999 m.
„Įžymios Lietuvos moterys“. XIX a. antroji pusė-XX a. pirmoji pusė. Išleido Moterų studijų centras, Vilniaus universiteto leidykla. Vilnius, 1997 m. Antanas Tyla. „Garšvių knygnešių draugija“. Vilnius, „Mintis“, 1991 m.