<< Lietuviškas žodis     << Lietuvos knygnešio draugija     << Atgal    Knygnešio draugijos kronika. 1997 m.

Parengta pagal to paties pavadinimo publikaciją, išspausdintą 1998 m. kovo 14 d. „Vorutoje“, Nr. 11(341)

 

 • 1997 m. kovo 23 d. Šiupyliuose (Šiaulių r.) buvo minimas knygnešys Augustinas Baranauskas; dalyvavo dukraitė Živilė Adomaitienė ir žurnalistė Gintarė Adomaitytė.

 • Balandžio 3 d. Pasvalio biblioteka pakvietė į Knygos minėjimą. Apie knygnešius Simoną ir Kazį Gumbelevičius kalbėjo I. Kubilienė.

 • Balandžio 4 d. “Knygnešio” draugija recenzavo ir apdovanojo Netičkampio, Sintautų, Gelgaudiškio ir Adutiškio mokyklos jaunuosius kraštotyrininkus už darbus apie daraktorius ir knygnešius.

 • Gegužės 23 d. Kauno Ąžuolo mokyklai įteiktas kasmetinis knygnešio M. Račkaus apdovanojimas už kraštotyrinę veiklą. Šventėje dalyvavo knygnešio ainės Irena Kubilienė ir Jenny Jasaitis iš JAV.

 • Birželio 7 d. atidengta garsioji Knygnešių sienelė Kaune. Jos atstatymu rūpinosi Aidas Rimša. Dalyvavo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.

 • Liepos 18 d. su Valstybine M. Mažvydo pirmosios knygos komisija apsilankyta Karaliaučiaus krašte, kur buvo leidžiama “Aušra” ir spausdinamos knygos Lietuvai.

 • Rugpjūčio 8 d. Radijo laida apie knygnešio Karolio Baužio memorialinio muziejaus atidarymą Kernavėje. Knygnešys pagerbtas draugijos vėliava.

 • Rugsėjo 20 d. draugijos ekspedicija į Anykščių ir Utenos rajonus ieškant knygnešių Juozo ir Jurgio Baranauskų palikuonių.

 • Rugsėjo 28 d. Valkininkuose buvo minimos aušrininko kun. S. Gimžausko 100-osios mirties metinės. Iškilmėse dalyvavo ir kenotafą vėliava pagerbė draugijos nariai: I. Kubilienė, B. Kaluškevičius, P. Subačius.

 • Spalio 11 d. Bardiškėse (Pakruojo r.) po draugijos vėliava susibūrė Diržių ir Steigvilių kaimų knygnešių ainiai.

 • Spalio 17 d. krašto apsaugos kareivėliams apie knygnešius paskaitą skaitė dr. I. Kubilienė.

 • Spalio 29 d. prie Kauno r. Viešosios bibliotekos (dir. I. Stančiauskienė) Garliavoje atidengtas A.Foko stogastulpis Pirmajai lietuviškai knygai ir knygnešiams.Apie knygnešį K. Aglinską ir kitus šviesuolius kalbėjo I. Kubilienė, K. Blaževičius ir kiti draugijos nariai.

 • Lapkričio 11 d. Lietuvos jaunųjų kraštotyrininkų darbus apie knygnešystę iš Kietaviškių, Vištyčio ir Vilkaviškio recenzavo ir jubiliejinėje konferencijoje dalyvavo draugijos valdybos nariai.

 • Gruodžio 19 d. iškilmingai pristatytas dr. Vytauto Merkio parengtas “Knygnešio” III tomas, skirtas P. Ruseckui pagerbti.

 • 1998 m. sausio 12 d. pristatytas Knygnešio draugijos mecenatės I. Syrvilaitės romanas “Degėsių gėlės”.

 • Vasario 13 d. radijo laidą apie “Knygnešio” III tomą ir “Šimtą knygnešių” parengė I. Kubilienė.