<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Antanas Vienažindys

 

 
 
Antanas Vienažindys (1841 m. rugsėjo 26 d. - 1892 m. liepos mėn. VII.29). Gimė Anapolyje (Rokiškio r.). Žymus poetas. Baigęs Varnių kunigų seminariją, kunigavo Panevėžyje, Šiaulėnuose, Krinčine, Vainute, Breslaujoje, vėliau buvo Laižuvos klebonas. A. Vienažindys buvo vienas pirmųjų lietuvių lyrikų, meilės temos lietuvių poezijoje pradininkas. Ankstyvieji eilėraščiai („Linksminkimos, linksminkimos”, „Pasakyki, panytėle”, „Kaipgi gražus gražus”) mažoriški, anakreontiškų nuotaikų, juose apdainuojamas jaunatviškas meilės džiaugsmas, šviesios viltys. Vėlesniuose eilėraščiuose („Sudieu, kvietkeli tu brangiausis”, „Karvelėli paukštužėli”) pradėjo vyrauti ir eleginė nuotaika, rezignacija, sielvartas dėl skaudžių 1863 m. sukilimo padarinių ir sunkios liaudies dalios, ištremtos mylimosios. Jo kūryba yra artima romantizmui. Įtaką jam. darė XIX a. rusų ir lenkų romansiniai eiliavimai ir ypač lietuvių liaudies dainos, iš kurių poetas skolinosi siužetines realijas, stilistines priemones, kaip ir dainų kūrėjai objektyvizavo individualų lyrinį išgyvenimą. A. Vienažindys savo eilėraščius vadino dainomis. Jis joms pritaikydavo arba sukurdavo melodijas. Mažeikiuose pastatytas poeto paminklas (1987 m, skulptorius Gediminas Jokūbonis).
 
Parengta pagal Vytauto Vanago straipsnį, išspausdintą 1988 m.
Lietuvoje išleistoje Lietuvos enciklopedijoje. T, 4, p. 507