<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Draugija „Artojai“

 

 

 

Slapta Suvalkijos jaunimo demokratinė organizacija, veikusi nuo 1901 m. liepos 1 d. iki 1905 m. Jos centras buvo Marijampolėje. Organizacijai priklausė apie 50 narių, tarp kurių daugiausiai buvo kaimo jaunuolių (dalis iš jų – buvę  „Sietyno“ nariai). Artojiečiai gabendavo per sieną ir Lietuvoje platindavo draudžiamą lietuvišką spaudą, atsišaukimus, rinkdavo tautosaką, rengdavo lietuviškus vakarus, koncertus, vaidinimus (iš viso per penkerius metus buvo surengta apie 10 spektaklių).
Skaudus smūgis draugiją ištiko 1903 m., kai buvo suimti draugijos vadovai Antanas Rucevičius, Juozas Matulaitis ir Jonas Kidolis. Jiems ir visai draugijai iškelta byla buvo nutraukta 1904 m., po lietuviškos spaudos atgavimo.