<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Broliai lietuviai

Atsišaukimas į lietuvius dėl kovos už lietuviškos spaudos draudimo panaikinimą. Tilžė, 1899 m. (Kalba netaisyta)

 

Lietuviams, esantiems po Maskolijos valdžia, uždrausta yra spauda lietuviškų knygų ir laikraščių (…). Beje, maskoliai siūlo lietuviškiems raštams savo „graždanką“ (t. y. maskoliškas litaras). Jie patys žino, kad jų litaros negražios, labai nesveikos akims ir visai netinka lietuviškiems raštams. Vienok siūlo jas, nes žino, kad įbrukus mums „graždanką“, kur kas lengviau būtų įbrukti maskolystę ir provoslaviją. Dėl to gi, broliai, saugokitės tų litarų kaip didžiausio pikto! nė patys neimkite, nė vaikams neduokite brukamų dabar lietuviškų knygų su maskoliškomis litaromis. Naikinkite tokias knygas, kur tik prigriebsite! Neklausykite tame dalyke prikalbėjimų arba gasdinimų vyriausybės, neklausykite kaimo mokintojų, nes jie siūlo tas knygas dėl to, kad tikisi už tai nuo savo vyriausybės didesnės algos ir dovanų.
Už ką gi pasiekė mus tokia nelaimė? Rodosi, niekuomet nenusikaltome prieš Maskoliją. Maišto nekėlėme. Mokesčius mokame. Stipriausi mūsų vyrai tarnauja kariuomenėje ir lieja kraują už Maskoliją. Už ką gi maskoliai užgina mums lietuviškus raštus ir neduoda apsišviesti? Kam persekioja ir kankina mus už skaitymą mūs raštų? Už ką gadina doriškai mūs žmones, papirkdami juos ir versdami į išdavikus-judošius? Kam gi ant galo valdžia, šitaip neteisingai skriausdama mus, daro iš mūs tyčia sau priešininkus, kad galėtų paskui mus kankinti? (…) Broliai! Mūs pusėje teisybė, mūs pusėje ir išlaimėjimas - tiktai laikykimės tvirtai!