<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


GRAŽDANKA“ (kirilica, „kirvukai“, lietuviško rašto rusiškas raidynas lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu)

1865 m. rugpjūčio 3 d. Vilniaus švietimo apygardos globėjo raštas Vilniaus generalgubernatoriui dėl priemonių lietuviškoms tikybinio turinio knygoms spausdinti rusiškomis raidėmis

Lietuvos CVIA. 378 f., PS, 1865 m., 1775 b., 1-2 l. Originalas rusų k.

 

Uždraudusi lietuviškų knygų leidybą lotyniškomis raidėmis, caro valdžia organizavo jų leidimą graždanka. pirmais spaudos dešimtmečiais graždanka buvo išleisti 66 lietuviški leidiniai: mokomosios, grožinės literatūros knygos. Lietuvių tauta jų nepripažino, boikotavo, todėl palaipsniui šių knygų leidyba buvo nutraukta.

„Graždankos“ (Kirilicos) rašto pavyzdys – dešinėje pusėje

1865 m. rugpjūčio 3 d. Vilniaus švietimo apygardos globėjo raštas Vilniaus generalgubernatoriui dėl priemonių lietuviškoms tikybinio turinio knygoms spausdinti rusiškomis raidėmis
 
Įvedus rusišką pasaulietišką abėcėlę žemaičių ir lietuvių tarmėmis, yra taip pat būtina išspausdinti žemaičiams ir lietuviams rusiškomis raidėmis mokslo vadovėlius ir maldaknyges naudotis namie, mokykloje ir bažnyčioje. Iš pradžių užtenka išspausdinti 5 knygas, būtent: Aukso altorių, giesmynus, evangelijas, trumpą katekizmą ir Šventąją istoriją. Šios knygos parinktos todėl, kad jas liaudis daugiausia naudoja. remdamasis apygardos inspektoriaus rūmų patarėjo Novikovo man praneštomis žiniomis, aš manau išspausdinti kiekvienos šių knygų po 10000 egzempliorių, kad iš vienos pusės būtų patenkintas liaudies poreikis, o iš kitos pusės kad būtų galima pardavinėti jas mažesnėmis kainomis, negu parduodami dabartiniai leidiniai lenkiškomis raidėmis.
Globėjas I. Kornilovas
 
Generalgubernatoriaus kanceliarijos prierašas: Jo prakilnybė teikėsi
leisti išduoti 7000 rb iš papildomos rinkliavos.