<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Juozapota Baltuškaitė

 

Įžymios Lietuvos moterys

 
Juozapota Baltuškaitė gimė Šeimyniškių kaime, Anykščių parapijoje, Utenos apskrityje, ūkininkų valakininkų šeimoje. Ji yra žinomo veikėjo socialdemokrato ir 1905 m. revoliucionieriaus Justino Baltuškos sesuo. Baltuškų šeima buvo apsišvietusi, laisvesnių pažiūrų ir bendravo su Griežionėlių Didžiuliais [1]. Juozapota mokslo negavo, tik namuose pramoko skaityti ir rašyti. Ji buvo dešinioji brolio Justino ranka ir dažnai jo planų vykdytoja. Brolio pargabentas knygas ji išplatindavo po visą Anykščių apylinkę. Su knygomis Juozapota pasiekdavo Kavarską, Kurklius, Andrioniškį, Skiemonis ir Viešintas. Knygas nešdavo eidama į atlaidus ir prisidengdama atlaidiniais apdarais. Keliaudama į bažnyčią, užantyje ir apie kūną visada prisikimšdavo knygų. Šiokiadieniais apsimesdavo einanti į talką; tada ant pečių užsimesdavo grėblį, į rankas pasiimdavo pjautuvę ar bruktuvą, pagal tai, kokie tuo laiku būdavo darbai, tačiau po liemenėle buvo prikimšta net ir tokiais atvejais įvairios draudžiamos literatūros. Ūkio įrankiais visada užmaskuodavo tikrąjį tikslą ir tokiu būdu apdumdavo žandarams ir šnipams akis.
1904-1905 m. Juozapota buvo aktyvi revoliucionierė. Brolio Justino pamokyta, ji organizavo susidorojimą su Ukmergės pristavu Orlovu, kuris lietuviams buvo baisiai žiaurus.
 
 
Išnašos:
1. Griežionėlių Didžiuliai - Stanislovas didžiulis, 1877 metais vedęs Liudviką Nitaitę, - savo dvarelyje įkūrė vieną svarbiausių Lietuvos kultūros ir kovos už lietuvių spaudos teises centrą.
 
Parengta pagal Dalios Marcinkevičienės rinkinį
„Įžymios Lietuvos moterys”, 1997 m., Vilniaus universiteto leidykla