<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


J. Ambraziejūtė ir J. Vitkauskiūtė

 

Įžymios Lietuvos moterys

 
 
J. Ambraziejūtė ir J. Vitkauskiūtė priklausė slaptai artojų draugijai[1], kuri veikė Marijampolės apylinkėje. Draugijos tikslas buvo visur kelti lietuvišką sąmonę gyvu žodžiu, lietuviškais raštais, spektakliais ir kitais būdais. Draugijos nariai platino lietuviškas knygas ir laikraščius, rūpinosi jų gabenimu iš užsienio, rinko lėšas lietuviškai spaudai, mėtydavo ir lipdydavo praklamacijas prieš rusų valdžią, rengdavo spektaklius. J. Ambraziejūtė ir J. Vitkauskiūtė kartu su savo broliais uoliai dirbo minėtoje draugijoje.
 
Išnašos:
1. Artojų draugija - slapta Suvalkijos jaunimo organizacija, veikusi 1901 - 1905 m. (centras - Marijampolė). Vadovai - Juozas Matulaitis, Antanas Rucevičius, Jonas Kidolis.
 
Parengta pagal Dalios Marcinkevičienės rinkinį
 „Įžymios Lietuvos moterys”, 1997 m., Vilniaus universiteto leidykla