<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Juozapas Zavadskis

 

 
 
Juozapas Zavadskis (1781 m. kovo mėn. 15 d. - 1838 m. gruodžio mėn. 5 d.). Gimė Kozmine, netoli Poznanės. Spaustuvininkas, knygų leidėjas. Knygų spausdinimo ir prekybos mokėsi Vroclave ir Leipcige. 1803 m. atsikėlė gyventi į Vilnių, įsteigė spaustuvę. 1805 m. parėmė Vilniaus universiteto spaustuvę, sujungė ją su savąja ir įkūrė Zavadskio knygų leidyklą. Vilniaus universitetui leidus, spausdino ir pardavinėjo nustatyta kaina vadovėlius, knygas, kalendorius, laikraščius. 1828 m. neteko universiteto spaustuvininko titulo ir turėjo išsikelti iš universiteto patalpų. Knygoms platinti buvo įsteigęs knygynus Vilniuje ir Varšuvoje.
 
Parengta pagal straipsnį, išspausdintą 1988 m.
Lietuvoje išleistoje Lietuvos enciklopedijoje. T. 4, p. 617