<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Lietuvos kaimiečių spaudos rėmėjų organizacijos 1885-1904 m.

Parengta pagal Vytauto Merkio knygą „Knygnešių laikai. 1864-1904“. P. 263

 

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Svarbiausios veikimo vietos

Veikimo laikas

Narių skačius

1.

Garšvių bendrovė

Panevėžio aps. Garšvių k.

1885-1895

5-7

2.

“Atgajos” draugija

Šiaulių aps. Joniški, Gruzdžių apyl.

1889-1895

3-11

3.

“Šviesos” skaitykla-knygynas

Kalvarijos aps. Jurgežerio k.

1888

 

4.

Kaimiška artojų draugija

Šiaulių aps.

1891

 

5.

Bevardė draugija

Penevėžio aps.

1892

9

6.

Bevardė jaunimo draugija

Marijampolės aps. Panemunės vls.

1892

 

7.

Nemunėlio ir Apaščios susivienijimas

Panevėžio aps. Biržų apyl.

1893-?

7-?

8.

“Teisybės” draugija

 

1893-po 1896

5-15

9.

“Aušrinės” draugija

Kauno gub.

1893-1894

7

10.

Lietuviška “Prievartos” draugija

 

1894

 

11.

“Darželio” draugija

Panevėžio aps. Krikliniai

1894-1895

16

12.

“Atžalos” draugija

Kauno aps. Grinkiškio apyl.

1894

6-10

13.

“Sietyno” draugija

Marijampolės aps.

1894-1897

70

14.

“Žiburėlio” draugija

Panevėžio aps.

1897

5-15

15.

Bevardė draugija

Marijampolės aps.

1898

15

16.

Bevardė draugija

Kauno gub.

1899

27

17.

“Žvaigždės” draugija

Zarasų aps. Panemunėlio apyl.

1900-1902

20

18.

Lietuviškos jaunuomenės draugija

Rasenių aps.

1900-1901

15

19.

“Spindulio” draugija

Marijampolės aps.

1900

 

20.

Artojų draugija

Marijampolės aps.

1901-1905

13-48

21.

“Aušrelės” draugija

Zarasų aps. Panemunėlio apyl.

1900-1903

5-15

22.

Susivienijimas Lietuvos ūkininkų

Aukštaitija

1901

13-20

23.

Bevardė draugija

Kauno gub.

1902

 

24.

“Mužikėlio”draugija

Šiaulių aps. Kairiai

1903

 

25.

“Vienybės” draugija

Šiaulių aps. Kairiai

1903-1905

5-7