<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    

 

KONSTANTINAS KAUFMANAS
Lietuviškos spaudos draudimo organizatoriai ir vykdytojai

Muravjovą pakeitęs generalgubernatorius Konstantinas Kaufmanas 1865 m. rugsėjo 18 d. slaptu aplinkraščiu įteisino spaudos draudimą, sustabdė visų spaustuvėse ir knygynuose esamų anksčiau išleistų lietuviškų knygų platinimą, uždraudė lietuviškus leidinius įvežti iš užsienio. Kaufmano teikimu Rusijos vidaus reikalų ministras Piotras Valujevas 1865 m. spalio 5 d. išleido įsaką, draudžiantį lietuvišką spaudą lotyniškomis raidėmis Rusijos imperijos europonėje dalyje.

  

Konstantinas Kaufmanas gimė 1818 m. kovo 2 d., mirė 1882 m. gegužės 16 d. Taškente.
Rusijos kariuomenės ir valstybės veikėjas. Generolas adjutantas (1864).
Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpio užrašas rusiškai „Lietuviškai kalbėti draudžiama“. Iliustracija iš Lietuvos knygnešio draugijos archyvo1843-1853 m. tarnavo Kaukazo atskirajame korpuse.
Per 1853-1856 m. Krymo karą - žygio štabo viršininkas.
1861-1865 m. - Karo ministerijos kanceliarijos direktorius.
1865 m. balandžio mėn.-1866 m. spalio mėn. - Vilniaus generalgubernatorius ir karo apygardos kariuomenės vadas.
K. Kaufmanas tęsė M. Muravjovo politiką, stiprino lietuvių, lenkų ir kitų tautų spaudos persekiojimą.
K. Kaufmano iniciatyva 1865 m. spalio 5 d. Vidaus reikalų ministerija išleido įsaką, kuris išplėtė lietuviškos spaudos lotyniškomis raidėmis draudimą visai Rusijos imperijos europinei daliai.
Nuo 1867 m. liepos mėn. ėjo tokias pat pareigas, kaip ir Lietuvoje, Turkestane.
1868 m. vadovavo karo veiksmams prieš Bucharą, 1873 m. - prieš Chyvą, 1873-1876 m. slopino Kokando sukilimą.

Vilniaus generalgubernatoriaus K. Kaufmano rašto vidaus reikalų ministrui dėl lietuviškų knygų lotyniškomis raidėmis spausdinimo ir platinimo uždraudimo fragmentai. 1865 m. rugsėjo 6 d.: