<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Julijonas Lindė-Dobilas 

 

 
 
Julijonas Lindė-Dobilas (1872 m. lapkričio 15 d. - 1934 m. gruodžio 2 d.).
Gimė Dovyduose (Pasvalio r.). Rašytojas baigė kunigų seminariją Kaune. Kunigavo Latvijoje, Varniuose. 1922 m. dirbo mokytoju ir direktoriumi Panevėžio gimnazijoje, įkūrė moksleivių Meno kuopą ir jai vadovavo.
Parašė romaną „Blūdas” (1912 m) apie nuošalų Lietuvos kaimą per 1905-1907 m. revoliuciją. Romanui būdinga įžvalgi psichologinė analizė, realistiškas valstiečių ir kitų visuomenės sluoksnių buities vaizdavimas. Parašė nemažai dramų, apsakymų („Juodnugaris”, „Kūčios”, „Valiūtė” ir kt.), straipsnių apie Antaną Strazdą, Antaną Vienažindį, Vydūną, Vincą Kudirką. Literatūros kritikos ir estetikos darbuose vadovavosi idealistine meno samprata, kūryboje ieškojo „tautos dvasios” apraiškų.
 
Parengta pagal Vytauto Vanago straipsnį, išspausdintą 1986 m.
Lietuvoje išleistoje Lietuvos enciklopedijoje. T. 2, p. 613