<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Michalina Didžiulytė-Ševeliovienė

 

Įžymios Lietuvos moterys

 
 
Michalina Didžiulytė - Ševeliovienė gimė Griežionyse, Panevėžio apskrityje, patriotiškoje Didžiulių šeimoje. Gimnazijos mokslus ėjo Mintaujos gimnazijoje. Nuo ketvirtos klasės dalyvavo moksleivių lavinimosi ir politinėse kuopelėse. Ji turėjo nelegalią biblioteką. V. Kapsuko paraginta, M. Didžiulytė įsitraukė į knygnešystę. Ji knygas gabeno iš Paprūsės į jai paskirtas vietas. M. Didžiulytė rašydavo korespondencijas ir hektografuodavo atsišaukimus.
Baigusi gimnaziją, mokytojavo Svėdasuose, vėliau - Gelgaudiškyje. Čia ji palaikė ryšius su jaunimu, platindavo knygas ir rūpindavosi politinių kalinių šelpimu.
 
Parengta pagal Dalios Marcinkevičienės rinkinį
„Įžymios Lietuvos moterys”, 1997 m., Vilniaus universiteto leidykla