<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Mauderodės spaustuvė
 
 
 
Parengta pagal Domo Kauno ir Juozo Tumelio tekstą

 

Mauderodės spaustuvė veikė 1881-1944 Tilžėje. Įkūrė Otonas fon Mauderodė (1852-1909). Po jo mirties spaustuvė priklausė Egonui fon Mauderodei (apie 1889-1927) ir kitiems.
Įmonę sudarė leidykla, spaustuvė, litografija, cinkografija, knygrišykla ir knygynas. 1913 m. turėjo 4 linotipus, 3 rotacines, 5 knygų, 3 litografijos spaudos, 14 pagalbinių mašinų ir 200 darbininkų (1927 m. atitinkamai 4, 2, 6, 22, 14 mašinų ir 200 darbininkų). 1883 m. pradėjo spausdinti lietuviškus leidinius.
Mažajai Lietuvai gotiškomis raidėmis spausdino laikraštį „Nauja lietuviška ceitunga“ (1890-1923). Iš viso iki 1941 m. šioje spaustuvėje išspausdinta apie 320 neperiodinių ir 10 periodinių leidinių.
Mauderodės spaustuvėje Didžiajai Lietuvai lotyniškomis raidėmis 1889-1905 metais spausdinti šie žurnalai: „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, „Ūkininkas“, „Varpas“.
Iš viso iki 1919 m. čia buvo išspausdinta apie 790 knygų. Mauderodės spaustuvė buvo didžiausia spaustuvė, kurioje dienos šviesą išvysdavo Didžiajai Lietuvai skirti leidiniai, taip pat socialdemokratiniai (1928-1932 m. čia buvo išspausdinta 20 LKP leidinių).
1904 m. panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, Mauderodės spaustuvėje Lietuvai skirtos produkcijos ėmė mažėti, o po 1933 m. jos iš viso čia jau beveik nebebuvo leidžiama.