<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Ona Didžiulytė -Sketerienė

 

Įžymios Lietuvos moterys

 
 
Ona Didžiulytė - Sketerienė, vyriausioji Liudvikos Didžiulienės duktė. Gimė Griežonių dvare, Panevėžio apskrities Viešintų valsčiuje. Iš pradžių buvo mokoma namie, vėliau mokėsi akušerijos [1], o per Didįjį karą baigė felčerės akušerės mokslus. Ji su savo vyru daktaru A. Sketeriu daug padėjo sergančioms moterims ir nuo karo nukentėjusiems žmonėms. Išaugo patriotiškoje šeimoje, tad ir pati rūpinosi lietuvybės išsaugojimu. Ona Didžiulytė, būdama trylikos keturiolikos metų amžiaus, užrašė daug liaudies dainų, mįslių ir patarlių. Devyniasdešimtų metų pradžioje ji rašė patriotiškus eilėraščius ir juos spausdino Tilžės leidiniuose. Išvertė iš lenkų kalbos apysaką „Jurgis Kastrijotas, išvaduotojas Albanijos”, kurią išspausdino 1894 m. „Ūkininko” prieduose. Šią apysaką baigė tokiais žodžiais: „Lietuvėle motinėle, kada gi tu sulauksi savo Skanderio, arba vado, kuris sušaukęs vaikus tavo, išvaduos tave iš po jungo terionių maskolių”. 1895 m. parašė knygelę „Apie naudingus ir kenkiančius ūkiui paukščius”. Ji išspausdinta „Ūkininko” [2] priede.
O. Didžiulytė-Sketerienė šelpė sodžiaus ir miestelių varguomenę, taip pat besimokantį jaunimą. Rengė su juo lietuviškus vakarus, spektaklius ir kitas kultūrines pramogas.
 
Išnašos:
1. 1896 m. O. Didžiulytė drauge su motina išsikėlė į mintaują, kur mokėsi privačiai. išlaikiusi reikalingus egzaminus, tartu ji baigė akušerijos kursus ir vertėsi gydytojas praktika Kupiškyje, Ukmergėje, žeimelyje.
2. „Ūkininkas” - mėnesinis varpininkų žurnalas, ėjęs 1890 - 1905 m. Ragainėje ir Tilžėje. Skirtas valstiečiams. Faktiškieji redaktoriai Jonas Kriaučiūnas, Stasys Matulaitis, Kazys Grinius, Juozas Bagdonas ir kt.
 
Parengta pagal Dalios Marcinkevičienės rinkinį
„Įžymios Lietuvos moterys”, 1997 m., Vilniaus universiteto leidykla