<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Petras Kriaučiūnas

 

 
 
Petras Kriaučiūnas (1850 m. rugsėjo mėn. 16 d.-1916 m. sausio mėn. 20 d.). Gimė Papečkiuose (Vilkaviškio raj.), pedagogas, kultūros veikėjas. Baigė Marijampolės gimnaziją, mokėsi Seinų kunigų seminarijoje ir Peterburgo dvasinėje akademijoje. Atsisakęs kunigystės, 1881 m. Varšuvos universitete įgijo lotynų kalbos mokytojo teises ir vėliau dėstė lietuvių bei lotynų kalbas Marijampolės gimnazijoje. Už „Aušros” platinimą iš mokytojo pareigų atleistas. 1889-1899 m. dirbo teisėju Plokščiuose, 1900-1905 m. advokatu Marijampolėje, 1906-1914 m. vėl dirbo mokytoju Marijampolės gimnazijoje. 1915 m. su ja kartu išvyko į Jaroslavlį. Rinko tautosaką, rengė lietuvių kalbos žodyną, bendradarbiavo su Antanu Juška. Palaikė ryšius su kitų tautų mokslininkais, tiriančiais lietuvių kalbą. 1895 m. Peterburgo universiteto neofilologų draugijoje skaitė referatą apie lietuvių raidyną, o 1897 m. Rusijos geografų draugijos etniniame skyriuje - apie lietuvių mitologiją. 1913-1914 m. sudarė lietuvių kalbos ir literatūros programą vidurinėms mokykloms. Išvertė G. Deržavino, V. Hugo, M. Lermontovo, M. Lomonosovo, A. Puškino, F. Šilerio poezijos kūrinių.
 

Parengta pagal Juliaus Būtėno straipsnį, išspausdintą 1986 m.
Lietuvoje išspausdintoje Lietuvos enciklopedijoje. T. 2, p. 397