<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Petras Vileišis

 

 

Vileišis Petras gimė 1851 metais sausio 25 dieną Mediniuose (Pasvalio rj.). Visuomenės veikėjas, inžinierius, nacionalinio judėjimo, kovotojų už lietuviškos spaudos sugrąžinimą brolių Antano ir Jono Vileišių brolis. 1874 m. baigė Sank Peterburgo universiteto fizikos ir matematikos fakultetą, 1880 m. – Sank Peterburgo kelių inžinierių institutą. Leido rankraštinį nelegalų laikraštį „Kalvis melagis”, prisidėjo prie draudžiamosios lietuviškos spaudos leidimo, platinimo. Vilniuje įsteigė mechanikos dirbtuves (1900), spaustuvę (1904) ir lietuviškų knygų knygyną. Savo peticijomis, rašytomis caro valdžios pareigūnams, siekė, kad būtų panaikintas lietuviškos spaudos draudimas. Buvo pirmojo legalaus lietuviško dienraščio „Vilniaus žinios” leidėjas ir redaktorius. 1922 m. vasario-1923 m. vasario mėnesiais – Lietuvos buržuazinės valstybės susisiekimo ministras bei Kauno universiteto garbus daktaras. Parašė keletą mokslo populiarumo knygelių, aritmetikos, fizikos, geometrijos ir kt. vadovėlių, apsakymų iš valstiečių gyevenimo. Išvertė nemažai žinomų rašytojų (H. K. Anderseno, M. Tveno, F. B. Harto ir kt.) prozos kūrinių. Mirė 1926 m. rugpjūčio 12 d. Palangoje.

Parengta pagal Vytauto Merkio tekstą, publikuotą
Lietuvos enciklopedijoje 1988 m., 4 tomas 518 psl.