<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Felicija Povickaitė - 
Bortkevičienė

 

 

FELICIJA POVICKAITĖ-BORTKEVIČIENĖ (1873 m. rugsėjo 1 d. netoli Krekenavos - 1945 m. spalio 21 d. Kaune). Globojo talentingus lietuvių mokslininkus, menininkus, politikus, padėjo jiems įsijungti į lietuvių tautinį sąjūdį. 1889-1915 m. gyvendama Vilniuje rūpinosi „Varpo“, „Ūkininko“, „Naujienų“ nelegaliu gabenimu ir platinimu. 1915 m. įstojo į Vilniaus masonų ložę Lietuva/Litwa ir tapo pirmąja moterimi masone Lietuvoje. 1920-1922 m. buvo Steigiamojo Seimo atstovė.

Parengta pagal knygą „Pažintis su Lietuva“ (Tūkstantmečio knyga). T. 1. P. 126