<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


„Sietynas“

 

 

„Sietynas“ – lietuvių valstiečių spaudos platintojų ir rėmėjų draugija, veikusi 1894–1897 m. Užnemunėje. Joje buvo 8 kuopelės, kurioms priklausė apie 70 žmonių. Centras veikė Marijampolėje. Draugijos nariai platino draudžiamą lietuvišką spaudą (daugiausia „Varpą“, „Ūkininką“, „Vienybę lietuvininkų“), rinko tautosaką, palaikė ryšius su „Varpo“ leidėjais. Tarp draugijos narių buvo ir knygnešių.
Draugijos pirmininkais dirbo Vincas Šlekys ir Juozas Bliūdžius (nuo 1896 m. lapkričio mėn.). Iždininkas buvo Vincas Bielskus.
1897 m. draugiją išaiškino Vilkaviškio apskrities žandarų viršininko Andrejaus Vonsiackio vadovaujami žmonės.
„Sietyno“ baudžiamojoje byloje buvo teisiami 8 draugijos nariai: Jonas Čėsna, Juozas Kačergis, Andrius ir Pranas Matulaičiai, Feliksas Sirutis, Stasys Savickas, Vincas Šlekys, Feliksas Vitkauskas. Iš viso buvo teisiami 34 knygnešiai. 1899 m. vasario 15 d. caro paliepimu 26 knygnešiai buvo nuteisti kalėjimu ir ištrėmimu.
Po represijų draugija savo veiklą nutraukė.