<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Vanda Didžiulytė - Albrechtienė

Įžymios Lietuvos moterys

 
 
Vanda Didžiulytė - Albrechtienė – Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių duktė. Gimė Griežionių vienkiemyje, Panevėžio apskrityje. Būdama aštuonerių metų amžiaus pradėjo rašyti eilėraščius. Parašė „Nekaltą gyvenimą Stasiuko”, kurį pati pagražino paveikslėliais. Tėvų, taip pat J. Jablonskio, M. Čepo ir L. Veineikio skatinama, rinko ir užrašinėjo patarles, pasakas ir dainas. Kelios dešimtys jos surinktų dainų yra harmonizuotos.
1896 m. Didžiulių šeima apsigyveno Mintaujoje. Vanda įstojo į mergaičių gimnaziją, ją baigė su medaliu. Mintaujoje dalyvavo moksleivių lavinimosi kuopelėse ir priklausė patriotų grupei. Čia ji susipažino su V. Mickevičiumi- Kapsuku, dalyvavo visuomeniniame politiniame darbe ir padėjo hektografuoti lietuviškus atsišaukimus ir juos platinti.
 
Parengta pagal Dalios Marcinkevičienės rinkinį
„Įžymios Lietuvos moterys”, 1997 m., Vilniaus universiteto leidykla