<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


V. Gailius

Kas jis toks ir kas jis buvo

 
 
V. Gailius gimė 1893 m. rugpjūčio mėn. 27 d. Berštininkuose, Pagėgių aps. Visuomenės veikėjas. Baigė Tilžės gimnaziją. Mokydamasis ten, jis dalyvavo lietuvių jaunimo organizacijose ir Giedotojų draugijos chore. Teisių mokslus studijavo Karaliaučiuje, Heidelberge. 1918 m. baigė Berlyno universitetą. Nuo 1918 m. gruodžio mėn. 8 d. dirbo Lietuvos pasiuntinybės Berlyne spaudos skyriuje, 1920 m. gegužės mėn. 1-1922 m. liepos mėn. 1 d. buvo Lietuvos atstovas Vokietijoje, po to iki 1923 m. vasario mėn. 6 d. - Lietuvos atstovas Estijoje. Klaipėdos kraštą prisijungus prie Lietuvos, V. Gailius 1923 m. sudarė antrąją Klaipėdos krašto direktoriją ir jai pirmininkavo iki 1925 m. rugpjūčio mėn. 1 d. Pasitraukęs iš direktorijos, iki 1925 m. pabaigos buvo Klaipėdos žinių ir Memelzeitung vyr. redaktorius. 1926 m. vasario-1927 m. kovo mėn. 1 d. - Klaipėdos krašto direktorijos juriskonsultantas, 1927 m. kovo mėn. 1 d.-1930 m. - Klaipėdos uosto reikalų vedėjas, vėliau iki 1934 m. spalio mėn. - Klaipėdos krašto gubernatūros patarėjas. 1934-1937 m. Klaipėdos uosto direkcijos narys. 1933-1936 m. - Klaipėdos miesto seimelio narys, 1935-1938 m. - krašto seimelio narys. 1938-1939 m. - Klaipėdos krašto gubernatorius. 1939-1940 m. Klaipėdos uosto laisvosios zonos administracijos tarybos narys. Nuo 1941 tremtyje kartu drauge su M. Šlaža 1932 m. išleido vokiškai-lietuvišką žodyną, kurio naują leidimą 1948 m. tremtyje pats redagavo. Nuo 1946 m. dirba VLIKE - buvo reikalų vedėjas. Nuo 1954 m. dirbo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Vokietijoje Krašto valdybos vicepirmininku.
 
Parengta pagal publikaciją, išspausdintą Bostone (JAV) 1955 m. išleistoje
„Lietuvių enciklopedijoje”. T. 6, p. 466