<< Lietuviškas žodis << Istorija << Atgal    


Susektos slaptosios lietuviškos mokyklos Kauno ir Vilniaus gubernijose 1883-1904 m.

Parengta pagal Vytauto Merkio knygą „Knygnešių laikai. 1864-1904“. P. 294-300

  

Vietovė

Mokyklos susekimo data

Mokytojo luomas ir pavardė

Mokinių

Mokė kalbų greta lietuvių

Šaltinis

     

Berniuku

Mergaičių

rusų

lenkų

 

KAUNO GUBERNIJA Kauno aps.

             

1.Vilkija

1883

v. Ona Filimovaitė

4

5

-

+

3, 49; 4, 1; 22, 56

2.Padauguva, Vilikijos v.

1883

v. Stasys Michatskis

14

4

-

+

3, 49; 4, 7; 22, 56

3.Raudonėnai, Eleonoravos v.

1883

v. Tomas Pomaitis

5

8

-

+

3, 49; 22,56

4.Stašiūnai, Jonavos v.

1884.II

b. Čepavičius

9

3

-

+

4, 52

5.Vilkija

1885.I.30

v. Marija Dabušinskaitė

3

1

-

-

4, 69

6.Rukai, Krakių v.

1885.II

b.Paulina Ivaškevičienė

2

3

-

-

4, 129

7.Naukaimis, Eleonoravos v.

1885.II

Marcelė Jakubaitytė

5

5

-

-

4, 87

8.Ilgižiai, Betygalos v.

1885.II.16

v. Ignas Ulinskas

4

2

-

-

4, 134

9.Naukaimis, Vėliuonos v.

1885.II.18

v. Marija Jokubaičiukaitė

5

5

-

-

4, 103

10.Siponiai (Naujieji), Kėdainių v.

1886.III.II

v. Ksaveras Birmanas

13

-

+

+

4, 176

11.Užliedžiai, Raudondvario v.

1892.I.30

v. Mykolas Noseckis

3

-

-

+

25, 3

12.Vieškūnai, Rumšiškių v.

1894.II.4

v. Jonas Baltušis

2

1

-

+

9, 50

13.Neveronys, Rumšiškių v.

1894.III.21

v. Jonas Baltušis

4

-

-

+

9, 71

14.Girstupis, Rumšiškių v.

1895.II.7

Jonas Navickas

3

2

+

+

41, 1

15.Dvarčininkai, Kėdainių v.

1897.I.30

v. Antanina Babinaitė

9

9

-

-

63, 33

16.Žostautai, Josvainių v.

1900.I.29

v. Juozas Kunevičius

4

2

+

+

15, 83; 58, 30

17.Kalnaberžė, Surviliškio v.

1901 pr.

v. Ona Ordavičiūtė

1

3

-

-

16, 23

18.Jonkučiai, Žeimių v.

1903.II

v. Mykolas Martynaitis

3

3

-

+

18, 113

Panevėžio aps.

             

19.Girniūnai, Girsūdų v.

1885.I.10

b. Dionizas Talačka

8

-

+

-

4, 132

20.Berčiūnai, Gulbinų v.

1885.II.12

v. Rapolas Šatas

11

-

+

+

4, 138

21.Sukniškis, Piniavos v.

1885.II.26

ats.felč. Pranas Mantvydas

9

-

+

-

4, 109

22.Daugalioniai, Nociūnų v.

1885.III.11

Ats.p. Adomas Laukys

14

3

+

-

1, 216

23.Višeikiai, Nociūnų v.

1885.III.11

ats.k. Ignas Lingevičius

9

3

+

+

4, 115

24.Bačiūnai, Rozalimo v.

1885.IV.5

b. Ieva Bytautaitė

4

-

+

+

4, 130

25.Ilgalaukiai, Čypėnų v.

1886.I.28

v. Antanas Krulys

3

4

+

-

4, 174

26.Biržai

1888.III.28

Pranas Zigmuntavi-čius

2

2

-

-

6, 5

27.Daukniūnai, Gulbinų v.

1890

m. Antanas Plesnevičius

   

-

+

7, 11

28.Daumėnai, Gulbinų v.

1890

m. Antanas Kirvelis

   

-

-

7, 11

29.Kuteliai, Biržų v.

1891.I.25

Ats.p. Kristupas Užubalis

8

-

-

-

8, 9

30.Vaitkūnai, Biržų v.

1891.I.25

Ats.p. Adomas Kairys

5

5

 

-

8, 9

31.Užušiliai, Biržų v.

1896.I.23

Ats.p. Jonas Nastopka

9

-

-

-

11, 115; 51, 1

32.Barklainiai, Girsūdų v.

1897.I.7

v. Juozas Lukjanovas

11

2

+

+

1, 246; 56, 50

33.Nariai, Kyburių v.

1990.I.12

v. Marija Strielčiūtė

6

4

-

-

58, 56

34.Steigviliai, Nociūnų v.

1901 pr.

v. Teodora Beinaravičiūtė, Jonas Beinaravičius

11

3

+

-

16, 30

35.Vaskonys, Naujamiesčio v.

1903.XII.31

Ats.p. Ignas Čechavičius

3

5

-

-

59, 43

Raseinių aps.

             

36.Maižiškiai, Šiluvos v.

1893.II.11

m. Petras Bačiulis

5

5

+

-

27, 1

37.Tauragė

1893.III.5

v. Juzefa Čepauskienė

5

-

-

-

26, 1

38.Kražiai

1896.II.10

v. Barbora Šapalaitė

9

3

-

+

56, 51a

39.Šiluva

1896.II.26

Marija Rakevičienė

4

3

-

+

11, 73; 49, 1

40.Ridikiškiai, Eržvilko v.

1898.III.7

v. Tadas Tamošaitis

5

-

+

-

13, 151; 57, 86

41.Norvainiai, Pajūrio v.

1900.II.5

m. Julius Aužbikavičius

2

2

-

-

15, 33; 58, 7

42.Žąsinas, Pajūrio v.

1900 pr.

v. Ignas Pleikys

7

3

+

+

15, 26

43.Kvėdarna

1901

Ona Lygutytė

-

4

-

-

60, 3

44.Naumiestis

1901.II.20

v. Benedikta Andrijauskai-tė

1

3

-

-

16, 21

45.Macaičiai, Šiluvos v.

1904.III.10

v. Juozas Zagorskis

4

1

-

-

59, 54

46.Vilniškiai, Eržvilko v.

1904.VI.8

v. Veronika Žimenskaitė

3

2

-

-

59, 70

47.Vadžgirys

1904.VI.11

Kun. Juozas Dargužis

1

4

-

-

59, 66

Šiaulių aps.

             

48.Stungiai, Žagarės v.

1883

v. Jonas Skiparis

14

1

+

+

3, 52; 4, 11; 22, 59

49.Žučiai, Žagarės v.

1883

b. Marcelis Jusupavičius

12

3

+

-

3, 52; 4, 11; 22, 59

50.Dimšiai, Gruzdžių v.

1884 pr.

v. Juozas Kibildis

17

1

+

-

4, 30

51.Jonaičiai, Papilės v.

1892

m. Ona Misiulytė

6

6

-

+

29, 72

 

             

52.Liepkalnis, Šiaulėnų v.

1893.III.10

m. Petras Eidukas

9

-

+

+

9, 16; 35, 1

53.Paberžiai, Legečių v.

1893.IV.8

v. Antanina Laužikienė

-

2

-

-

33, 1

54.Šakyna

1894.III.15

b. Ignas Narmontas

9

2

+

-

9, 78; 37, 1

55.Šiauliai

1895.IV.6

b. Emilija Bortkevičienė

1

3

+

+

45, 1

56.Junkilai, Kolainių v.

1896.I.27

v. Juozas Paplauskas

5

1

+

+

11, 34; 47, 1

57.Žagarė

1896.II.22

v. Juozas Šalaviejus

9

9

+

+

11, 93; 50, 1

58.Augustai-čiai, Papilės v.

1898.III.26

v. Juozas Liutkus

5

5

+

+

13, 129; 57, 78

59.Lygumai

1898 pab.

v. Leonardas Daukša

19

-

-

+

14, 30

60.Pakartuvės, prie Šiaulių

1898 pab.

m. Julija Vitkauskaitė

9

8

-

+

14, 26

61.Kuršėnai

1899 pr.

v. Eleonora Karaveckaitė

5

2

-

+

14, 15

62.Kybartiškė, Kuršėnų v.

1899.III.15

v. Pranas Jokšys

2

3

+

+

14, 63; 19, 10

63.Stungiai, Žagarės v.

1901 pr.

v. Monika Slančiauskienė

-

4

-

-

16, 33

64.Budraičiai, Žagarės v.

1901 pr.

v. Aleksandras Ginkus, v. Zuzana Ginkuvienė

-

5

+

-

16, 39

65.Karčemos, Radviliškio v.

1902 pr

v. Apolonija Šlamaitė

4

2

-

-

64, 72

66.Šeduva

1904.I.27

v. Teresė Gaudzevičie-nė

4

6

-

+

59, 44

67.Gruzdžiai

1904.II.12

v.Ona Urmonienė

12

4

-

-

59, 75

68.Akmenė

1904.III.3

v. Rozalija Žilinskienė

12

8

-

-

59, 41

Telšių aps.

           

69.Rubuliai, Kretingos v.

1885.II

v. Petras Bucys

10

3

+

-

4, 142

70.Žarėnai

1885.II.14

v. Juozas Mačiulskis

7

7

+

+

4, 107

71.Kretinga

1885.II.27

v. Barbora Kardūnaitė

6

4

-

-

4, 144

72.Judrėnai, Gadūnavo v.

1886.II.12

b. Laurynas Godliauskas

2

2

-

+

4, 184

73.Ylakiai

1894.II.23

v. Barbora Gailiūtė

2

5

-

-

9, 97; 38, 1

74.Mernikai (Ketūnai), Tirkšlių v.

1894.XI.29

b. Julius Prijalkauskas

3

-

+

+

10, 123; 42, 1

75.Puodkaliai, Skuodo v.

1895.XII.19

v. Jonas Mackus

5

-

+

+

48, 1

76.Baidotai, Gintališkės v.

1896.II.28

v. Leonas Knystautas

7

5

+

+

11, 112; 54, 1

77.Notėnai, Gintališkės v.

1896.II.28

v. Antanas Beinoras

10

1

+

-

52, 1

78.Narvydžiai, Skuodo v.

1898.II.11

m. Brigita Daugilaitytė

4

12

-

-

13, 123; 57, 58

79.Žebrokai, Mosėdžio v.

1990 pr.

m. Aleksandras Dobrovolskas

3

-

+

-

15, 37

80.Kepurėnai, Bernotavo v.

1902.II.16

b. Aleksandras Jucevičius

3

-

-

+

20, 9

81.Kretinga

1903.X.12

v. Marija Drungilienė

3

2

-

-

61, 115

82.Daktarai, Kretingos v.

1904.I.21

Buvęs vargoninkas Antanas Lazdauskas

9

2

-

-

62, 40

83.Kalvarija

1904.III.26

v. Emilija Pocaitė

12

8

-

-

59, 61

84.Kalvarija

1904.III.26

b. Kazimiera Mušinskaitė

9

7

-

-

59, 62

85.Kretinga

1904.VII.17

v. Marija Drungilienė

3

2

-

-

59, 74

Ukmergės aps.

             

86.Vidiškiai

1883 pr.

v. Ona Skanavičienė

4

8

-

-

3, 51; 4, 3; 22, 58

87.Miliūnai, Siesikų v.

1883 pr.

v. Barbora Staškūnienė

10

12

-

-

3, 51; 4, 3; 22, 58

88.Jakutiškiai, Deltuvos v.

1883 pr.

v. Ona Žliobovaitė

6

-

-

-

4, 5

89.Navikai, Deltuvos v.

1883.XII.12

Ona Žliobovaitė

8

3

-

-

3, 51; 4, 19

 

             

90.Miliūnai, Siesikų v.

1884.III

v. Barbora Staškūnienė

-

8

-

-

4; 4

91.Juostininkai, Raguvos v.

1884.XII.23

v. Zigmantas Bernotas

5

2

+

-

4, 82

92.Piktagalys, Kavarsko v.

1885.II

b. Pranas Minkevičius

4

2

-

-

4, 123

93.Zanaviečiai, Kurklių v.

1886.II.20

b. Napaleonas Godliauskas

6

2

+

-

4,181

94.Šeimyniškiai, Užpalių v.

1886.III.7

v. Pranas Gruodis

4

-

-

-

4, 179

95.Putiliškiai, Raguvos v.

1886.III.7

v. Anelė Vaičiulytė

3

2

-

-

4, 182

96.Vaitkūnai, Aluotų v.

1892.III.6

v. Jurgis Baleišis

1

3

-

-

32, 1

97.Svėdasai

1892.XII.23

Agota Deveinytė

6

6

-

-

30, 1

98.Didžprūdžiai, Kupiškio v.

1893.I.16

ats. k. Povilas Zuoza

12

12

+

+

29, 69

99.Šalnakandžiai, Kupiškio v.

1893.I.18

v. Antanas Pajuodis

3

2

-

-

29, 68

100.Dauneikiai, Aluotų v.

1893.II.19

v. Julius Bubliauskas

 

5

+

+

29, 68

101.Perkaliai, Žemaitkiemio v.

1893.XII.10

v.Gabrielius Matiejaušis

16

5

-

-

1, 233; 34, 1

102.Žemaitėliai, Andrioniškio v.

1894.II.23

v. Antanas Jančys

8

-

-

+

9, 93; 39, 1

103.Stankūnai, Virbališkių v.

1895.I.24

ats. p. Jurgis Zolubas

11

6

+

-

1, 237

104.Vaičiuliškiai, Kurklių v.

1895.XII.21

v. Jurgis Keblas

2

-

+

-

11, 12; 46, 1

105.Pievoniškiai, Subačiaus v.

1896.III.5

v. Petras Eidukonis

-

3

+

+

11, 129; 55, 1

106.Meškiai, Raguvos v.

1897.I.5

b. Mykolas Rafanavičius

7

3

+

-

12, 33; 56, 21

107.Juostininkai, Raguvos v.

1898.I.28

v. Ona Kairytė

6

7

-

+

13, 141; 57, 88

108.Juostininkai, Raguvos v.

1898.I.28

v. Viktorija Kairienė

7

9

-

-

13, 137; 57, 96

109.Butėnai, Aluotų v.

1899.I.30

v. Pranas Kaminskas

16

2

+

-

1, 276

110.Semeniškis, Žemaikiemio v.

1900 pr.

v. Pranė Morkūnaitė

4

5

-

-

15, 33; 58, 134

111.Piktagalys, Anykščių v.

1901.XII.17

v. Jonas Petkauskas

7

3

-

-

64, 74

112.Atkočiai, Deltuvos v.

1902.IV.2

v. Ona Verbickienė

6

-

-

-

17, 157

113.Užušilės, Kurklių v.

1903.III.10

v. Mykolas Kazanavičius

-

5

+

-

18, 99

Zarasų aps.

             

114.Dusetos

1883

v. Jonas Grigėnas

30

30

-

+

3, 50; 4, 3; 22, 57

115.Dusetos

1883

v. Rozalija Grigėnaitė

12

-

-

-

3, 50; 4, 3

116.Žiobiškis

1883

b. Ona Zagurskaitė

11

11

-

+

22, 57

117.Antadraja, Antalieptės v.

1883

v. Petras Pečiūra

 

-

-

-

3, 50; 4, 7; 22, 57

118. Dusetos

1885.II.18

v.Jonas Grigėnas

-

4

+

+

5, 1

119.Zabičiūnai, Antalieptės v.

1891.II.1

v. Justinas Ragėnas

10

6

-

-

8, 11

120.Gateliai, Tauragnų v.

1893.III.20

v. Andrius Norkūnas

3

2

-

-

28, 1

121.Dusetos

1894.I.20

v. Veronika Liutinskaitė

5

5

-

+

9, 65; 36, 1

122.Jūžintai

1894.V.14

v. Agota ir Uršulė Raugytės

5

6

-

-

9, 101; 40, 1

123.Vėdarai, Antazavės v.

1895.III.21

v. Juozas Taurys

2

-

+

-

10, 96; 43, 1

124.Vyžeičiai, Rokiškio v.

1895.III.22

v. Emilija Bronė Šutovaitė

9

9

-

-

10, 33

125.Parokiškė, Rokiškio v.

1895.III.29

v. Ona Miežytė

6

6

-

-

10, 117; 44, 1

126.Sipeliai, Čedasų v.

1896.III.19

ats. k. Silvestras Tauterys

9

2

-

-

11, 107; 53, 1

VILNIAUS GUBERNIJA Švenčionių aps.

             

127.Tverečius

1885

v. Petronėlė Lukšan

 

-

-

-

24, 72

Trakų aps.

             

128.Prozariškės, Žaslių v.

1883.XII.21

v. Mykolas Tomašauskas

15

15

-

+

3, 47

129.Papiškės, Kaniavos v.

1885

ats. k. Petras Suchockis

   

+

+

2, 290

130.Ilgininkai, Alovės v.

1895.II.1

ats. k. Juozas Kizevičius

6

7

-

+

10, 37