<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Vincas Čižauskas

 

Parengta pagal Romo Kasparo publikaciją „Trys ketvirčiai amžiaus“, išspausdintą  „Pasaulio lietuvio” žurnale. 1980 m. Nr. 1/123. P. 16-21

 

 
Knygnešys V. Čižauskas darbavosi Vainutos parapijoje, Bartininkų valsčiuje. Jis gabendavo knygas iš Prūsų ir pristatydavo jas Kvėdarnos, Šilalės, Varnių, Kražių, Rietavo ir Plungės škaplierninkams. Per daugelį metų atgabeno į Lietuvą tūkstančius knygų ir laikraščių.
Visi žandarai žinojo, kas jis per paukštis. Būdavo, pamatys jį kur einantį su ryšuliu, ims gaudyti, o Čižauskas lyg į žemę būtų prasmegęs. Apie jį net legendos ėmė plisti. Policija ėmė net tikėti, kad jis - neaprastas žmogus, o raganius, galįs apdumti akis, galįs pavirsti šunimi ar kokiu kitokiu gyvuliu, galįs pasidaryti nematomas ir kt. Valdžia buvo paskyrusi didelę dovaną tam, kuris jį gyvą ar negyvą pagaus.
Pasienyje Čižauskas žinojo kiekvieną takelį, kiekvieną kupstelį. Visi knygnešiai jį gerbė už nepaprastą drąsą, patvarumą, didelį pasiaukojimą, duoto žodžio išlaikymą, ypač už teisingumą.
Kartą jis su draugu Bytautu nešė per sieną didelius ryšulius, girioje nuklydo prie „kardono”. Juodu greit suprato padėtį, bet buvo jau per vėlu.
Jo draugui pavyko pabėgti, o Čižauską visi šokosi vytis norėdami sugauti. Tais metais valdžia jau buvo leidusi šauti į kontrabandininkus. Nepasitikėdami, kad sugaus, visi paleido į jį kulkas. Čižauskas pasileido bėgti ir būtų ištrūkęs, tik matyti, baigėsi jo jėgos, tad krito kniūbščias į bulvieną ir apalpo. Didelis sunkus knygų nešulys, prisirištas prie nugaros, užkrito ant galvos, prislėgė galvą prie purios molynės ir užtroškino. Lavoną rado po kelių dienų vietiniai žemaičiai.