<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Sofija Bilevičiūtė - Zubovienė

 

Įžymios Lietuvos moterys

 
 
Grafienė Sofija Bilevičiūtė-Zubovienė gimė 1860 m. Kaune. Vaikystę praleido tėviškėje, Aužbikavo dvare, Tauregės apskrityje. Tėvams persikėlus į Vilnių, 12 metų Sofija stojo į Vrubliauskienės lenkų mokyklą, po to - į priešpaskutinę valstybinės rusų gimnazijos klasę. Su tėvu daug keliavo po užsienį. 1883 m ištekėjo už grafo Vladimiro Zubovo. Kaip ir jos vyras, palaikė glaudžius ryšius su socialistiniu partijos „Proletariat” [1] jaunimu. Jos artimi draugai buvo nemažai į Sibiro ištremtų kovotojų: S. Kunickis, T. Rechnevskis, L. Janavičius ir kiti buvo.
Vyrui baigus universitetą, S. Zubovienė apsigyvena Ginkūnų dvare ir Ginkūnuose, Naisiuose, vėliau Dabikinės dvare ir Medemrodėje ėmė rūpintis pradžios mokyklų statyba savo darbininkams. Jas galėjo lankyti ir kitų netolimų apylinkių kaimų vaikai. Grafai Zubovai išlaikydavo mokyklas, mokėdavo mokytojams algas. Jų ir rusų mokyklų inspektoriaus M. Itomlenskio dėka jau prieš 1905 m. tose mokyklose buvo slapta dėstoma lietuvių kalba (pirmoji mokytoja J. Juškytė). Po 1905 m. lietuvių kalba šiose mokyklose S. Zubovienės dėka turėjo plačias teises.
 
Išnašos:
1. „Proletariat” - pirmoji Lenkijos darbininkų partija, veikusi 1882 - 1886 m. Lenkijoje, Baltarusijoje, Lietuvoje. Įkūrėjas L. Varinskis.
Parengta pagal Dalios Marcinkevičienės rinkinį
„Įžymios Lietuvos moterys”, 1997 m., Vilniaus universiteto leidykla