<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Antanas Povylius

Gimė 1871 m. rugpjūčio mėn. 27 (14) d. Žiūronų k., Aukštelkų apyl., Radviliškio r. Mirė 1961 m. liepos mėn. 6 d. ten pat. Palaidotas Radviliškio senosiose kapinėse.

 

Tėvai - valstiečiai, turėjo 9 ha žemės. Skaityti lietuviškai išmokė motina. 1881-1891 metais mokėsi Radviliškio pradžios mokykloje ir privačioje gimnazijoje Šiauliuose. Į kunigų seminariją stoti atsisakė. Antanas Povylius. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo 1892-1895 metais mokė ponų vaikus dvaruose. Nuo 1895 m. dirbo sandėlininku, ūkvedžiu, buhalteriu Vilnijos dvaruose, įmonėse. Apie 1897 m. jj patraukė socializmo idėjos, susipažino su socialdemokratine literatūra. 1902 m. balandį draugų pakviestas grįžo į Šiaulius ir įsidarbino Zubovų Gubernijos dvare buhalteriu. 1902 m. gegužės 1 d. įstojo į LSDP. Susipažino su tuo metu Šiauliuose gyvenusiais A. Janulaičiu, P. Višinskiu,
J. Jablonskiu, J. Ambrozevičiumi, K. Venclausku ir kt. Įsitraukė į draudž. lietuviškos spaudos platinimą. Kartu su J. Ambrozevičiumi ir kt. grafo V. Zubovo įgaliotais asmenimis priimdavo tuščiose alaus statinėse iš Prūsijos atvežtą draudž. spaudą, ją slėpdavo ir perduodavo platinti. Taip pat priimdavo draudž. spaudą, kurios atgabenimą į Šiaulius buvo. organizavę P. Višinskis ir V. Putvinskis. Atveždavo knygnešys Pr. Penikas ir V.Putvinskio vežėjas K. Račkauskas arba pats V. Putvinskis. Sutikdavo juos prie Sukilėlių kalnelio, atėjęs kartu su kitais bendraminčiais. Slėpdavo taip pat alaus daryklos sandėliuose, vėliau, kai čia pasidarė pavojinga, - pas Br. Molinskaitę ir pas Pliuškevičius (Gegužių k.). Perduodavo platinti kitiems knygnešiams - J. Krikščiūnui-Jovarui, A. Žviedriui į Ginkūnus ir kt. Platindavo ir pats. Keletą kartų vos nebuvo areštuotas, bet pavyko išsisukti. Draudž. spaudos jam atsiųsdavo ir paštu į kontorą. Nuo 1903 m. socialdemokratinės literatūros nemažai atveždavo V. Kapsukas, su kuriuo buvo anksčiau pažįstamas.
Nuo 1905 metų dalyvavo visuose svarbiausiuose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
įvykiuose, pavyzdingai ūkininkavo. 1937 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.
Atmint. vietos ir paminklai: kapas ir antkapinis paminklas.
Lit.: Povylius A. Revoliucinis judėjimas Šiauliuose 1902-1919 m. Atsiminimai...-LVOA.- R3377.-Ap.3377.-B.899; Povylius A. Atsiminimai...-R3377.-Ap.10.-B.339; Povylius A. Prisiminimai..., [saugomi Šiaulių "Aušros" muziejuje]; LE(B).-T.23.-P.378; Veteikis V. "Varpas", "Ūkininkas", "Naujienos", "Darbininkų balsas", "Iskra" buvo gabenama iš Prūsų alaus statinėse // Šiaulių naujienos.-1996, geg.8.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.