<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 
 
Knygnešys Antanas Šilgalis
 
Gimė 1885 m. spalio 17 (5) d. Kulų k. , Skuodo apyl. , Skuodo r. Mirė 1953 m. rugpjūčio 13 d. Šamankos k. , Irkutsko sr. , Rusija

 

Gimė vidutinių valstiečių šeimoje. 7 metų būdamas neteko tėvo. Lankė Skuodo rusų aukštesniąją pradinę mokyklą, kurią baigė trylikos metų. Mokydamasis rusiškai, kartu savarankiškai išmoko skaityti Antanas Šilgalis. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo ir rašyti lietuviškai. Keletą metų mokėsi privačiai, ruošdamasis egzaminams į gimnaziją. Bet toliau mokytis neteko, nes buvo vienturtis ir reikėjo padėti dirbti tėvų ūkyje, ruoštis savarankiškai ūkininkauti. Labai pamėgo skaityti. Daug skaitė draudž. lietuviškos spaudos, daugiausia religinės pakraipos. 1899-aisiais, būdamas 14 metų, pats iškeliavo į Palangą, susipažino su L. Vaineikiu ir iš jo gavo lietuviškos spaudos. Taip prasidėjo jo nuolatinės kelionės į Palangą. Iš pradžių eidavo naktimis pėsčias. Vėliau, kai labiau įgudo ir išdrąsėjo, išsiaiškino sienos apsaugos tvarką, keliaudavo dienomis. Dažnai valstiečiai jį pavėžėdavo vežimu. Važiuojant būdavo ir sulaikomas, bet pavykdavo išsisukti. Įkliuvęs su draudž. spauda nebuvo. Po L. Vaineikio arešto (1900) spaudos gaudavo iš kitų Palangos knygnešių. Parsinešęs ne tik skaitė pats, bet ir platino Skuodo apylinkėse. 1902 m. atėjęs į Kretingą, susipažino su Kretingos vienuolyne įkalintu kunigu, draudž. lietuviškos spaudos platintoju Povilu Dogeliu. Iš jo taip pat gaudavo draudž. spaudos. Nuo 1902 m. pradėjo siųsti korespondencijas į tuo metu leidžiamų laikraščių redakcijas: "Tėvynės sargo", "Kryžiaus", "Žvaigždės" (JAV) ir kt., pasirašydamas Damazu Treigiu. 1904 m. atgavus spaudą, siuntė korespondencijas į Petrograde leidžiamą "Lietuvių laikraštį". 1920 m. išrinktas į Steigiamąjį Seimą (krikščionių demokratų frakcijoje). Buvo Lietuvos žemės ūkio rūmų narys. Nuo 1939 m. rugpjūčio 1 d. jam paskirta 50 Lt pensija, kaip labai pasižymėjusiam knygnešiui. Raudonajai armijai okupavus Lietuvą, 1948 m. kartu su žmona ir keturiomis dukromis
ištremtas į Sibirą. Ten ir mirė. Kapą išskalavo patvinusi Irkuto upė.
 
Lit.: - LE (B???). -T. 29. -P. 490; Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos. -K. ,1924. -P. 60-61: portr. ; Dogelis P. Mano gyvenimo prisiminimai. -K. ,1936. -P. 96-97. Girdžūnas V. [Dukters Adelės Šilgalytės] Prisiminimai apie Antaną Šilgalį // Mūsų žodis. -1989. -Birž. 10: portr.; Girdžiūnas V. Knygnešio laidotuvės // Mūsų žodis. -1993. - Geg. 8.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.