<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Domas Bubėnas

Gimė 1856 m. lapkričio mėn. 18 d. Dūseikių k., Eigirdžių a., Telšių r. Mirė 1940 m. lapkričio mėn. Ubiškės mstl., Upynos a., Telšių r. Palaidotas Ubiškėje, Telšių r.

 

 

Domas Bubėnas. Lietuviškai skaityti išmokė tėvai. Lankė Luokės liaudies mokyklą. 1878-1882 tarnavo caro kariuomenėje. 1883 grįžęs į namus pradėjo knygnešio darbą. Apie 1892 vedė ir apsigyveno Ubiškės k. Ūkininkavo. Spaudos gabenimas ir platinimas sekėsi nelengvai. Buvo įkliuvęs keturis kartus. Domas Bubėnas su savo draugais. B. Kaluškevičiaus nuotrauka Pirmąsyk parsinešti spaudos vyko su broliu Antanu į Klaipėdą 1883 pavasarį. Nusipirko jos už 13 rb. Pasienyje buvo sulaikyti, knygas atėmė. 1884.V.15 nuteistas 3 mėn. kalėti. Paskelbus caro amnestiją bausmę panaikino. Netrukus Tilžėje vėl pirko už 50 rb. kelis “Aušros” numerius ir religinio turinio leidinių. Vėliau kiekvieną mėnesį vykdavo į Tilžę. Parsigabendavo po pilną vežimą. Pamažu keitėsi gabenamų spaudinių pobūdis - nuo 1892 nebenešė maldaknygių. Tapo laisvamaniu. Platino pasaulietiško turinio, vėliau ir socialdemokratų leidinius. Iš jo draudžiamąją spaudą platinti gaudavo apie 40 žmonių, tarp kurių žinomi knygnešiai V.Juška, J.Gudas, D.Jakavičius, brolis Antanas Bubėnas ir kt. Artimiausias bendražygis buvo F.Petravičius. Spaudiniai pasklisdavo visoje Šiaurės vakarų Žemaitijoje. 1895.IV.24 Prūsijos policija areštavo Tilžėje ir perdavė caro žandarams. 6 mėn. kalintas Telšiuose. 1898.XI.5 prie Gudiškės (Telšių a.) sargybiniai, persekiodami knygnešius, surado 3 ryšulius spaudinių, iš viso 1088 egz. Įtarė jį esant vienu iš knygų savininkų ir areštavo. Pavyko pabėgti į Prūsiją. Buvo žandarų sekamas. 1901.II.22 grįžtantį iš Prūsijos areštavo ir nuteisė - nuo 1902.V.15 ištremtas 3 metams į Viatkos guberniją. Gyveno Une, Glazove. Panaikinus spaudos draudimą ir paskelbus 1904.VIII.11 caro manifestą, 1904.IX.12 nuo tolesnės bausmės atleistas. Nuo 1931.VI.1 gaudavo 50 Lt knygnešio pensiją.

Atmintinos vietos ir paminklai: antkapinis paminklas. Iškalti žodžiai: “Čia yra palaidotas rusų spaudos draudimo laikų laisvės kovotojas. Knygnešys Domas Bubėnas”

Literatūra:
 LE(K).
-T.4.-P.864; LE(B).-T.3.-P.299; Merkys V. DLSK.-P. 77-78; Merkys V. KL. P.192, 206, 354, 355; Tyla A. Memorialiniai knygnešių paminklai Žemaitijoje // Muziejai ir paminklai. V.,1985.-Nr.5.-P.64-68; Tyla A. Du Žemaitijos knygnešiai // Bibliotekų darbas.- 1987.-P.33-34; Ivoncius A. Kai kurie Žemaičių knygnešiai.- Ubiškė - Telšiai, 1981-1997.- 52 p.: iliustr. (rankr.).

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.