<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Feliksas Tautavičius
 
Gimė 1863 m. Užmiesčio k., Kuršėnų a., Šiaulių r. Mirė po 1935 m. Palaidojimo vieta nežinoma
 

 

 
Feliksas Tautavičius. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo
 
 
 
 
 
Draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas Kuršėnų, Žarėnų, Kruopių, Šakynos ir Žagarės apylinkėse. Pradėjo platinti "Aušrą", vėliau ir kitus, naujai išeinančius laikraščius ir knygeles. 1894 m. buvo areštuotas ir daugeliui metų ištremtas į Jekaterinoslavo guberniją. Nuo 1936m. gegužės mėn. 1 d. gaudavo 25 Lt pensiją, kaip labai pasižymėjęs knygnešys.
Lit.: LCVA.-F.391. -Ap.8.-B.54.-L.25 [trumpas veiklos aprašymasj, tas pats: Stravinskas A.
Išsaugokime jų atminimą // Mūsų kraštas.-1994.-Nr.l(4).-P.9.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.