<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Jonas Ambrozaitis

Gimė 1856 m. balandžio mėn. 22 d. Šiaulėnų mstl., Radviliškio r. Mirė 1916 m. birželio mėn. 16 d.  Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse.

 

Jonas Ambrozaitis. Baigęs liaudies mokyklą, toliau lavinosi savarankiškai. Buvo ganėtinai apsišvietęs, vėliau susižavėjo socializmo idėjomis. Įsidarbino Liepojos uoste geležinkelio telegrafistu. Priklausė slaptam būreliui, platino draudžiamąją spaudą. Uosto karo žandarmerijos buvo susektas, įkalintas ir ištremtas į Kotelničių, Viatkos gub. Ištrūkęs iš tremties, sugrįžo į Lietuvą, įsidarbino geležinkelio telegrafistu Šiauliuose. Vėl pradėjo platinti draudžiamąją spaudą. Jau 1884 gaudavo jos iš M.Jankaus. Iškilus pavojui atsidurti kalėjime, grafas V. Zubovas įdarbino Gubernijos dvare alaus daryklos ekspeditoriumi. Patikėjo jam draudžiamosios spaudos, atgabenamos į jo alaus daryklą, priėmimą ir platinimą. Šį darbą dar dirbo J. Paknys, A. Povylius ir kt. Iš Prūsijos spaudą atveždavo grąžinamose tuščiose alaus statinėse. Tai būdavo “Varpas”, “Ūkininkas”, “Naujienos”, “Darbininkų balsas”. “Iskrą” užsisakydavo pats V. Zubovas. Spaudos dar atveždavo knygnešys P. Penikis ir V. Putvinskio vežėjas K. Račkauskas. Slėptuvę įsirengė alaus daryklos sandėlyje. Platinti perduodavo J.Krikščiūnui, A. Žviedriui ir kt. Platino ir jis pats. Buvo žinomas Šiaulių Dėdės slapyvardžiu. Pradėjus alaus darykloje dirbti kitiems specialistams, slėptuvę teko keisti. Slėpdavo pas Br. Molinskaitę. Vėliau gabendavo į Pliuškevičių ūkį Gegužių k. 1898.XI.13 per kratą pas jį rastas gimnazisto A.Požėlos laiškas, kuriame prašoma nusiųsti knygų M.Valeikai į Jelgavą. Kaltintas priklausymu slaptai anticarinei draugijai, veikusiai Rygoje ir Liepojoje. Caro 1900.III.29 paliepimu, įskaičius kardomąjį areštą, ištremtas 2 m. Bausmę atliko Šiauliuose, bet jos nebaigęs, buvo įtrauktas 1900 į L.Vaineikio ir kt. bylą, kaltintas liet. spaudos platinimu, ryšiais su “Ūkininko” ir “Varpo” redakcijomis. Per kratą jo bute rasta daug. liet. leidinių. 1900.VI.15 - XII.4 paskirtas kardomasis areštas, paleistas už 500 rublių užstatą. Caro 1902.II.27 paliepimu 3 m. ištremtas į Viatkos gub. Nolinsko m.

Literatūra:

Lit.: LE(K).-T.1.-P.142-143; LE(B).-T.1.-P.142-143; Merkys V. DLSK.-P.24-25;
Merkys V. KL.-P.226; Lietuvių kalendorius. 1917.-P.72-73; Veteikis V. “Varpas”,
“Ūkininkas”, “Naujienos”, “Darbininkų balsas”, “Iskra” buvo gabenama iš Prūsų alaus statinėse // Šiaulių naujienos.- 1996, geg. 8.-P.11:iliustr.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.