<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Juozas Medeikis
 
Gimė 1871 m. rugsėjo mėn. 11 d. Kuosėnų k., Kupiškio a., Kupiškio r. Mirė po 1934 m. Palaidojimo vieta nežinoma

 

Juozas Medeikis
 
Gimė ūkininko šeimoje. Baigė pradžios mokyklą. Visą savo gyvenimą pašventė kovai su caro priespauda. Buvo darbštus ir gabus knygnešys bei draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Kupiškio apylinkėse buvo vienas iš žymesniųjų tautinio atgimimo veikėjų. Aktyviai dalyvavo 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose. Caro žandarų buvo persekiotas, sugautas su draudž. lietuviška spauda ir trejiems metams ištremtas į Archangelsko guberniją. Nuo 1934 m. liepos mėn. 1 d. paskirta nusipelniusio veikėjo – knygnešio – 25 Lt pensija.

Lit.: Kauno Vytauto didžiojo karo muziejaus archyvas.-B.34 (Medžiaga apie knygnešių atminimo įamžinimą.-1940).

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.