<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Juozas Navickas
 
Gimė 1877 m. Matuliškių k., Magučių a., Vilkaviškio r. Mirė 1934 m. lapkričio mėn. 19 d.  Masačūseto m. (Maspetch, N.Y, JAV) 
 
 
 
Baigė pradžios mokyklą pas knygnešį mokytoją Vincą Palukaitį Vilkaviškyje ir daugiau nesimokė. Buvo silpnos sveikatos. Dar vaikystėje dėl nugaros traumos išaugo kupra. Turėjo pravardę "Kupeckis" arba "Kupriukas". Pamėgo knygas, daug skaitė. Tėvų namuose dažnas svečias būdavo knygnešys J. Kancleris. Jis ir prikalbino gabenti draudž. spaudą iš Prūsijos, nes kaip gyvenančiam netoli pasienio, lengviau buvo gauti nuolatinį leidimą. Šiam darbui pritarė sesuo ir jos vyras Juozas Mičiulis. Susikūrus
"Sietyno" draugijai (1894), tapo jos nariu. Bendradarbiavo su S. Matulaičiu, J. Rimša, A. Verbyla ir kt. Draudž. spaudą imdavo Tilžėje iš J.Lapino, O. Mauderodės, vėliau ir iš M. Zauniūtės. Nupirktus spaudinius į Lietuvą parsigabendavo įvairiais būdais. Pavyzdžiui, iš O. Mauderodės spaudiniai būdavo siunčiami į Prūsijos pasienio miestelį Pilkalnį. Iš čia vietinis ūkininkas Balnius spaudinius pakraudavo į vežimą ir, susodinęs knygnešius ir nešėjus, atveždavo iki Lietuvos sienos. Pernešimams į Lietuvą dažniausiai vadovaudavo knygnešys Jurgis Bagdonas, beveik visuomet iš anksto susitaręs su pasienio sargybiniais. J.Navickas, priėmęs atneštą literatūrą, paslėpdavo ją pas kaimynus Bernikį ir Rumbavičių įrengtose slėptuvėse. Turėjo slėptuvę ir Obšrūtėlių k. (Marijampolės r.) pas valstietį Praną Vilktrakį. Iš čia patogiu metu spaudinius pristatydavo į Pilviškius Stasiui Matulaičiui ir Juozui Kačergiui, "Sietyno" draugijos nariams, vietoje platinti ar toliau perduoti. Naudžių k. (Vilkaviškio r.) spaudinius slėpdavo pas Juozą Rimšą. Čia slėptuvė buvo įrengta akmenų krūvoje, tvenkinio krante. Po "Sietyno" draugijos likvidavimo spaudiniais aprūpindavo Artojų draugiją. Bręstant 1905 m. revoliucijai įstojo į LSDP. Aktyviai dalyvavo revoliuciniuose įvykiuose, kalbėdavo mitinguose. 1906 m., prasidėjus persekiojimams, vengdamas arešto, slapta išvyko į JAV. Buvo parašęs atsiminimus, bet po mirties giminės sudegino.
Lit.: LE(B). -T20.-P.102; Knygnešys Juozas Navickas 1905 m. (Juozo Rimšos atsiminimai).-
LVOA.-F.3377.-Ap.3377.-B.975.-L.13; Merkys V. KL.-P.269, 271, 276-278; Matulaitis S.
Atsiminimai ir kiti kūriniai. - V, 1957.-P.96.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.