<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Jonas Kaluškevičius
 
Gimė 1862 m. Cyrailės k., buv. Mockavos valsčius, Suvalkų aps. (dabar - Sangrūdos sen. Marijampolės r. Mirė 1941 m. vasario mėn. 20 d. Būdviečio k., Būdviečio sen., Lazdijų r.

 

Tėvai buvo valstiečiai, turėjo 26 margus (apie 14 ha) žemės. Nuo mažens dirbo tėvų ūkyje. Būdamas apie 20 metų amžiaus su tėvu Jurgiu nuvažiavo į mišką pjauti medžių. Griūdamas medis sužalojo koją, Jonas Kaluškevičius. B. Kaluškevičiaus nuotrauka ją teko amputuoti.
Vedęs Gertrūdą Kupčinskaitę (1865-1927), apsigyveno jos ūkyje Būdvietyje. Užaugino penkis vaikus. Dėl luošumo nelabai galėjo ūkininkauti. Būdvietyje kunigavęs A. Grajauskas 1888 m. pasiūlė Jonui pradėti platinti devocionalijas (škaplierius, medalikėlius, kryželius ir kt.), taip pat draudžiamą religinę lietuvišką spaudą (maldaknyges, giesmynus ir kt.). Padėjo įsigyti vežimą ir arklį. Vežime Jonas Kaluškevičius sumeistravo dvigubą dugninę. Čia paslėpdavo gabenamas lietuviškas knygas. Po sermėgos pamušalu prisisiuvo ilgų, siaurų kišenių, į kurias taip pat prisidėdavo knygelių.
Draudžiamosios spaudos parsigabendavo iš Vinco Danisevičiaus (Virbalis), Bradūno (Alvitas), Jasinsko (Vilkaviškis), Miko Vasiliausko (Skaisčių k., netoli Liubavo), Adomo Smolensko (Marijampolė), Juozo Kanclerio ir kt. Knygnešys M. Vasiliauskas knygų į Būdvietį kartais atveždavo ir pats savo vežimu. Jonas knygas platindavo aplinkiniuose bažnytkaimiuose per jomarkus ir atlaidus. Prie vežimo pristatydavo prekybos būdą. Viešai pardavinėdavo tik devocionalijas ir smulkias galanterijos prekes. Draudžiamas lietuviškas knygas, daugiausia religines, būdavo paslėpęs giliau. Nuvažiuodavo į Punską, Seinus, Kalietniką, Smalėnus, Rudaminą, Lazdijus, Krosną ir kt. Gabenti ir platinti knygas sekėsi neblogai. Tačiau buvo įkliuvęs 4 kartus. Prekiaujant Lazdijuose žandarai per kratą vežime rado keletą lietuviškų knygų. Už tai teko sumokėti 20 rb. baudą, knygos buvo konfiskuotos. Du kartus sulaikytas Punske. Pirmą kartą surado 40 lietuviškų maldaknygių. Valsčiuje teko pasirašyti, kad daugiau neplatins. Antrą kartą per kratą spėjo knygas perduoti pažįstamiems žmonėms. Dar buvo sulaikytas Katielnike. Policija paėmė keletą lietuviškų kalendorių, bet panaikinus spaudos draudimą byla buvo nutraukta. Spaudą platino 15 metų.
Nuo 1937 m. balandžio 1 d. J. Kaluškevičiui buvo paskirta 20 Lt valstybinė knygnešio pensija.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus sudarytą lankstuką 
„Knygnešys Jonas Kaluškevičius 1862-1941“, 2000 m.