<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Juozas Kasputis 

Gimė 1867 m. balandžio mėn. 13 (1) d.  Siauriškių k., Gaurės apyl.,
Tauragės r. Mirė po 1934 m. ten pat. (?)

 

Juozas Kasputis. B. Kaluškevičiaus nuotraukaKilęs iš ūkininkų šeimos. Buvo pramokęs kurpiaus amato. Draudž. lietuvišką spaudą pradėjo platinti dar jaunas būdamas, "Aušros" laikais, buvusiose Raseinių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. 1894 m. birželio 3 naktį, grįžtantį iš Prūsijos su knygomis, sulaikė Jurbarko muitinėje pasienio sargybiniai. Kartu su juo buvo Rachmilis Breckis, Vilkijos siuvėjas, kuris vėliau, prasidėjus tardymui, pasislėpė. Sargybiniai rado 8 ryšulius, kuriuose buvo 266 leidiniai (laikraščiai, knygos, politinės brošiūros). Nuo 1895 m. kovo 20 d. taikytas kardomasis areštas Kaune. Caro 1895 m. spalio 4 d. paliepimu nubaustas 5 m. tremties į Archangelsko guberniją. Į ištrėmimo vietą buvo varomas žiemą pėsčias (nuo spalio iki kovo mėn.). Nuo 1935 m. lapkričio 1 d. jam paskirta 30 Lt nusipelniusio veikėjo - knygnešio pensija.

Lit.: LCVA.-F.391.-Ap.8.-B.540.-L.14-15 [trumpas veiklos aprašymas], tas pats: Stravinskas A.
Išsaugokimejų atminimą // "Mūsų kraštas".-1993.-Nr.2.(3).-P.17; Merkys V. DLSK.-P.185.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.