<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešė Karolina Laurinavičiūtė

Gimė apie 1840 m. Panevėžyje. Kur ir kada mirė, nežinoma

 
 
Kilusi iš Panevėžio miestiečių, bet daugiausia gyveno Linkuvoje. Anksti netekusi tėvų, nuo 7 m. piemenavo, dirbdavo padienininke, tekdavo ir elgetauti. Pramokusi rašto labai pamėgo knygas. Pradėjo verstis smulkia prekyba Panevėžio ir Šiaulių aps. Atlaiduose, mugėse ir kt. progomis susibūrusiems žmonėms platino draudžiamą lietuvišką spaudą. 1869.VIII.18 mugėje Gruzdžiuose policininkai patikrino jos prekes ir, radę knygų, areštavo. Vieną knygą ji ištraukė iš penkiašimtininko rankų ir suplėšė. Tai buvo pirmasis areštas. Įkalčiais paėmė 74 lietuviškus spaudinius. Cenzorius A. Petkevičius įtarė, kad suplėšytos politinės brošiūros ("Vargas bažničes kataliku Lietuvoj ir Žemaičiusi",-Tilžė, 1869) autorius yra M. Valančius. Varoma į Joniškio policijos nuovadą pakeliui pirmąją nakvynės naktį pabėgo. Buvo policijos ieškoma. Po dviejų mėnesių, 1869 m. spalio mėn. 24 d. sulaikyta Rrukovščyznoje arba  Mūrdvaryje. Vėl pas ją rado kelias knygeles. Su įkalčiais nuvaryta į Šiaulius. Tardoma prisipažino mokanti lietuviškai skaityti, bet nepasakė, iš kur įsigyjanti knygų, neišdavė bendradarbių. 1870 m. birželio 14 d. atgabenta į Vilniaus citadelės pastatą Nr.14. Dėl blogų kalėjimo sąlygų susirgo, buvo gydyta ligoninėje ir perkelta į Vilniaus policijos areštinę. Įtraukta į M. Valančiaus organizacijos bylą. Sunkiausias kvotas atlaikė didvyriškai. Kaip ir anksčiau, neišdavė nė vieno knygnešio. 1871 m. sausio mėn. 16 d. politinių bylų tardytojas išvadoje parašė "... dėl fanatiško užsispyrimo neteikia vilčių atviram prisipažinimui ir bylos išaiškinimui savo parodymais" ir pasiūlė ištremti, kaip politiškai nepatikimą. Bet gengub. A.Potapovas 1871 m. kovo mėn. 5 d. įsakė perduoti Kauno gub. policijos priežiūrai. Paleista ir toliau platino draudž. spaudą. 1871 m. liepos mėn. 9 d. ją su lietuviškomis maldaknygėmis Raseinių a. sulaikė pasienio sargybiniai. Uždaryta į kalėjimą. 1872 m. sausio mėn. 28 d. gengub. sprendimu  neribotam laikui ištremta į Oloneco guberniją Karelijoje. Tolesnis šios didvyriškos pirmosios knygnešės moters likimas nežinomas.
Lit.:LE(B).-T.U.-P.2S6; Merkys V. DLSK.-P.225; Merkys V. KL.-P. 210,240-243 ; Misius K. Knyg-
nešė Karolina Laurinavičiūtė // Žiemgala.-1996.-Nr.l4.-P.4; Astramskas A. Knygnešiai: Vyskupo
M. Valančiaus organizacijos nariai Panevėžio aps. // Senvagė.-1992.-Nr.5.-P.6-7.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.