<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Mykolas Cicėnas

Gimė 1864 m. spalio mėn. 19 d. Daugėliškio vls. (buvęs), Ignalinos r. Mirė 1935 m. gruodžio mėn. 9 d. Švenčionyse.  Palaidotas Naujojo  Daugėliškio kapinėse.  

 

MMykolas Cicėnas (kairėje). Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo

 

 

Mykolas Cicėnas. Daugėliškio (dabar - Naujojo Daugėliškio) bažnyčios zakristijonas. Į aktyvų draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimą ir jos pargabenimą  įsijungė 1885, kai į Daugėliškį iš Tverečiaus atvyksta klebonas kunigas Jonas Burba, žymus šio krašto lietuvybės apaštalas. Tapo jo artimiausiu pagalbininku, kovojant prieš parapijiečių rusinimą ir lenkinimą, padėjo organizuoti slaptą vaikų mokymą lietuviškai skaityti ir rašyti. 

Literatūra
LE(K)
.-T.5.-P.519;  LE(B).-T.4.-P.19.
  

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.