<< The Lithuanian Word     << Booksmugglers     << Back    


Martyno Jankaus muziejaus
įkūrimo istorija
(išsamiau)

 

 

Martyno Jankaus muziejaus įkūrimo idėja kilo XX a. aštuntame dešimtmetyje dabartiniam Vilniaus universiteto profesoriui Domui Kaunui, Klaipėdoje daugelį metų gyvenančiam fotožurnalistui Bernardui Aleknavičiui bei iš Klaipėdos krašto kilusiai dailininkei Evai Labutytei. Tam sumanymui pritarė ir Šilutės rajono kultūros skyrius.
M. Jankaus asmenybė ir jo veikla nebuvo paranki jokiai valdžiai - nei vokiečiams, nei rusams. Priežastis ta, kad visą savo gyvenimą šis žmogus pašventė lietuvybės puoselėjimui, Mažosios ir Didžiosios Lietuvos sujungimui. Tuo tarpu okupacinės valdžios tikslas buvo priešingas - nutautinti ir ištrinti iš pasaulio žemėlapio Lietuvą.
Apie 1970-uosius metus M. Jankaus atminimą buvo pabandyta prikelti iš užmaršties. Tai pavyko padaryti rengiantis paminėti 1904 m. pirmą kartą iš vokiečių į lietuvių kalbą išversto „Komunistų partijos manifesto“ jubiliejų - manifestas buvo išspausdintas Bitėnuose, M. Jankaus spaustuvėje. Čia buvo išspausdinta ir daugiau socialdemokratinių leidinių - brošiūrų, atsišaukimų. Šios aplinkybės sudarė galimybę pradėti išsamiau oficialiai domėtis Martynu Jankumi, jo veikla, atsargiai iškeliant ir svarbiausius jo darbus: „Aušros“ administravimą, knygnešystę, lietuvišką spaudą, „Gelbėjimo komiteto“ veiklą ir kita.
Martyno Jankaus muziejus įkurtas 1981 m. Bitėnų pradinėje mokykloje. Muziejaus statuso tuo metu jis dar neturėjo - muziejus tik kūrėsi. Tai vietos gyventojus skatino domėtis M. Jankaus asmenybe, krašto istorija ir po kruopelytę rinkti eksponatus. Tuo laiku muziejui vadovavo ir kraštotyrinį darbą dirbo tos pačios mokyklos pradinių klasių mokytoja Birutė Žemulienė.

M. Jankus (centre) Senosios spaustuvės. 

Bitėnuose, merdinčios M. Jankaus sodybos kieme (po karo sodyboje gyveno įvairūs žmonės), prie 1946 m. sudegusio spaustuvės pastato, 1972 m. buvo pastatytas G. Lauciaus paminklinis stulpas su varpu. Tai - didelio darbo, kuris laukė atstatant spaustuvės pastatą, pradžia. Statybai pinigus aukojo po visą pasaulį išblaškyti lietuviai, įvairios Lietuvos organizacijos.
Numatytas atstatyti spaustuvės pastatas buvo suprojektuotas autentiškai pagal žmonių pasakojimus ir išlikusias pastato nuotraukas. Daug naudingos informacijos pateikė Bitėnų kaimo gyventoja E. Grigolaitytė-Kondratavičienė. Jos šeima, kaip ir visos kitos bitėniškių šeimos, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, traukėsi į Vokietiją, bet ties Dancigu juos aplenkė frontas ir Kondratavičiams teko grįžti namo. Iš Bitėnų Kondratavičių šeima buvo išvežta į Sibirą. Po penkerių metų jiems buvo lemta grįžti į tėvynę. E. Kondratavičienės prisiminimais remtasi atstatant spaustuvę. Tuo metu M. Jankaus šeimos nariai, išskyrus du anūkus, jau buvo mirę. Namo statybai pasitarnavo šeimyninės nuotraukos. Statyba vyko ilgai. 1998 m. namas buvo užbaigtas. Į jį nutarta perkelti muziejaus ekspoziciją. 1998 m. pabaigoje iš Šilutės miškų urėdijos gavus lėšų, Šilutės baldų kombinate buvo užsakyti ekspoziciniai baldai muziejui, kurie pagaminti pagal pakoreguotą V. Kybrauco projektą. 1999 m. liepos mėnesį iš mokyklos pastato ekspozicija buvo perkelta į naująjį pastatą M. Jankaus sodyboje.

Informaciją pateikė Martyno Jankaus muziejus
Nuotraukos iš muziejaus rinkinių