<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 
 
Knygnešys Motiejus Kaziliauskas
 
Gimė 1841 m. spalio mėn. 3 d. (09. 21). Gimimo vieta nežinoma. Mirė 1920 m. sausio mėn. 5 d. Krakių miestelyje (Kėdainių r.)

 

Kilęs iš valstiečių. Draudžiamąją lietuvišką spaudą pradėjo platinti 1868 m., dar besimokydamas Kauno kunigų seminarijoje. Spaudos gaudavo iš K.Eitutavičiaus, kuris taip pat mokėsi seminarijoje. Jau buvo pradėjusi aktyviai veikti M. Valančiaus įkurta nelegaliosios spaudos leidybos ir platinimo organizacija. Baigęs seminariją paskirtas vikaru į Naujamiestj (Panevėžio r.). Savo parapijoje platino draudž. spaudą, kurią gaudavo iš kitų M. Valančiaus knygnešių organizacijos narių - Prano Simavičiaus, Girdiškės k. (Šilalės r.) valstiečio knygnešio, ir iš seminarijos laikų gerai pažįstamo, vėliau atvykusio dirbti į Darbėnus (Kretingos r.) vikaru, K.Eitutavičiaus. Spaudą pristatydavo jie patys arba per tarpininkus. Prasidėjus šios organizacijos narių persekiojimams, 1871 m. tarp sausio 26 d. ir vasario 3 d. buvo suimtas, nugabentas į Vilnių ir uždarytas į citadelės pastatą Nr. 14. Anksčiau areštuotas K.  Eitutavičius per kvotą prisipažino platinęs draudž. spaudą ir dalį jos gabendavęs į Naųjamiestj M. Kaziliauskui. Nors, remiantis šiais parodymais, jam buvo pareikšti kaltinimai, bet atkakliai viską neigė ir
tikino, kad jokios draudž. spaudos neplatinęs. Per kvotas nieko neišdavė. Norėdami priversti prisipažinti, tardytojai pateikė daiktinį jrodymą - kratos metu rastą K.Eitutavičiaus laišką, kuriame prašoma atsiųsti pinigus už "žinomus daiktus". Nepaveikė ir šis jrodymas. Tik per akistatą su K. Eitutavičiumi prisipažino gavęs knygų, bet tvirtino, kad dalį išsiuntęs atgal, o kitos sudegė gaisro metu. Tai ir buvo vienintelis jo veiklos epizodas, kurį Vilniaus politinių bylų tardymo komisijai pavyko jrodyti. To pakako ir 1871 m. balandžio 11 d. Vilniaus generalgubernatorius jį nubaudė - ištrėmė į Archangelsko guberniją be termino. 1896 m. gyveno Černigovo gubernijoje, rūpinosi grįžti į Kauno guberniją. 1904 m. grįžo į Lietuvą ir iki mirties dirbo kapelionu Krašių Šv. Kotrynos vienuolyne.
 
Lit.: Merkys V. DLSK.-P.193; Merkys V. KL.-P.245, 246; Astramskas A. Knygnešiai: Vyskupo M.Valančiaus organizacijos nariai Panevėžio apskrityje // Senvagė. - 1992.-Nr.5.-P.8-9;
Žemaitytė-Narkevičienė 0. Motiejus Valančius ir jo kareiviai. // XXI amžius.- 1997.- Vas.28.-Nr.l7.-P.9.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.