<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    

 

Marija Tiškevičiūtė

Parengė Julius Kanarskas

 

Marija TiškevičiūtėGimė 1871, mirė 1941m.
Iš Juozapo Tiškevičiaus (1835-1891) dukterų Marija Tiškevičiūtė buvo  žymiausia. Ji – knygnešė, mėgo literatūrą, pati bandė rašyti, garbino žirgų sportą. 1896 m. Laumės Lelivaitės slapyvardžiu „Tėvynės sarge“ paskelbė istorinę apysaką „Viskantas“, kurią į lietuvių kalbą išvertė Kretingos vienuolyno kunigas K. Kazlauskas.
Spaudos draudimo metais grafaitė gabeno uždraustą literatūrą. Pasinaudodama tuo, kad rusų muitininkai ir žandarai jos karietos netikrindavo, Klaipėdoje iš sutartos vietos paimdavo lietuviškos spaudos siuntą ir parveždavo į Kretingą arba Palangą. Ji buvo pažįstama ir susirašinėjo su poetu, kunigu J. Mačiuliu-Maironiu, kuris vasarodamas Palangoje būdavo dažnas Tiškevičių svečias. Marijai jis dedikavo poemą „Znad Biruty“ (1904 m.). Iš tėvo Marija paveldėjo prie Minijos, netoli Jokūbavo, buvusį Kumponų palivarką ir „Baltąją“ vilą Palangoje. Tarpukariu valdė Dimitravo ir Jazdų palivarkus.
Daugiausia ji gyveno pas brolius Aleksandrą Kretingoje ir Feliksą Palangoje. Nemažai laiko praleido kelionėse po užsienį - pabuvojo Anglijoje, Airijoje, Italijoje, Prancūzijoje. 1898 m. brolio dvare Kretingoje, prie ligoninėje veikusios prieglaudos, ji atidarė pirmąjį lietuvišką vaikų darželį. Jame vasaros lauko darbų sezono metu prieglobstį rasdavo samdinių ir kumečių vaikai. XX a. pr. Kretingoje Marija išlaikė mokytoją, kuri gerų manierų, siuvimo, mezgimo, lenkų, lietuvių ir rusų kalbų mokė dvaro tarnautojų ir gabesnes valstiečių bei miestelėnų dukras. Gabiausias mergaites siųsdavo tęsti mokslų į Vilnių. Rašytiniuose šaltiniuose jos mirimo data nurodoma skirtingai: 1941 m. ir 1943 m. vasario 15 d.