<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Pranas Stakauskas
 
Gimė 1860 m. lapkričio mėn. 9 (1.28) d. Vabalninko m., Biržų r. Mirė 1939 m. rugpjūčio mėn. 9 d. ten pat.

 

 
Pranas Stakauskas. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo
 
 
Darbininkas. Žymus draudžiamosios lietuviškos spaudos - "Aušros", "Šviesos", "Žemaičių ir Lietuvos apžvalgos" ir kitų laikraščių bei knygų skleidėjas Vabalninko apylinkėse. Caro žandarų buvo persekiotas, areštuotas, kankintas. Sudaryta byla teisme.
Nuo 1936 m. gegužės mėn. 1 d. paskirta 20 Lt pensija, kaip labai pasižymėjusiam knygnešiui.
Lit.: LCVA -F.391.-Ap.8.-B.54.-L.29 [trumpas veiklos aprašymas], tas pats: Stravinskas A.
Išsaugokime jų atminimą // Mūsų kraštas.-1994.-Nr.l(4).-P. 11.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.