<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Povilas Višinskis
 
Gimė 1875 m. birželio mėn.28 (16) d. Ušnėnų k., Užvenčio a., Kelmės r. Mirė 1906 m. balandžio mėn. 23 d. Berlyne. Palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse
 

 

 
Tėvai - vidutiniai ūkininkai. 1886-1894 mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Atsisakęs stoti į kunigų seminariją, neteko tėvų paramos. Todėl nuo 6 klasės gyveno skurdžiai, anksti susirgo džiova. Baigęs gimnaziją, tų Povilas Višinskis. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo pačių metų rudenį įstojo į Petrapilio universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Studijuodamas įsitraukė į lietuvių studentų draugijos veiklą, pradėjo rašyti "Varpui" ir "Ūkininkui". 1896 m. ir 1897 m. per vasaros atostogas Žemaitijoje rinko tautosaką, mokė kaimų vaikus skaityti ir rašyti. Kaupė medžiagą savo moksliniam darbui iš antropologijos. 1898 m. dėl aktyvėjančios ligos nutraukė studijas, grįžo į Lietuvą, norėdamas pasišvęsti lietuvybės gaivinimui. Netrukus Šiauliuose sušaukė Rusijoje studijuojančių lietuvių studentų konferenciją "Varpo" ir "Ūkininko" reikalams aptarti. Aplankė V. Kudirką. 1899 m. po V.Kudirkos mirties jam atiteko šių žurnalų redagavimas. Redakcinė komisija rinkdavosi V. Putvinskio dvare. Ir pats daug rašė į šiuos laikraščius. Buvo produktyviausias varpininkų spaudos bendradarbis ir reikšmingiausias asmuo. Jo publicistinės temos labai įvairios: politinės, ekonominės, švietimo, kultūros ir pan. Jo dėka į lietuvių literatūrą atėjo Žemaitė, literatūrinės kūrybos mokė Šatrijos Raganą ir Lazdynų Pelėdą. 1899 aktyviai dalyvavo statant pirmąjį lietuvišką vaidinimą Palangoje "Amerika pirtyje". Surado aktorius, režisavo. 1900 m. rugpjūčio mėn. 23 d. kratė žandarai. Surado dalį afišų, kviečiančių į  lietuvišką spektaklį Jelgavoje, kurias jis pats su talkininku J. Brijūnu platino Pašvitinyje ir Joniškyje. Abudu perduoti teismui ir nubausti. Bet po apeliacijos į Rusijos Senato Baudžiamąjį kasacinį departamentą 1903 m. gegužės mėn. 13 m. buvo išteisinti. Palankus šios bylos ir ankstesnės A. Maciejausko bylos sprendimas Senate pagilino krizę, kuri vertė caro vyriausybę panaikinti lietuvių spaudos draudimą.
 
Atmint. vietos ir paminklai: Šiauliuose - paminklas (1991 m. Skulpt. St.Žirgulis).
Lit.: LE(B).-T.34.-P.350-353; LB.-T.2.-D.2.-P.328-329; Būtėnas J. Povilas Višinskis.-K.. 1936.-216 p.: iliustr.; Sprindis A. Povilas Višinskis [Monografija].-V, Vaga.-1978.-311 p.: iliustr. [P.Višinskio darbų (1894-1906) bibliogr. P.291-299. Bibliogr. nuorodos išnašose. Pavardžių rodyklė: P.301-308]; Merkys V. DLSK.-P.428; Merkys V. KL.-P.153-155

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.