<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Pranas Juškys 

Gimė 1871 m. balandžio mėn. 6 (kovo mėn. 25) d. Pavidaujo k., Girdžių apyl., Jurbarko r. Mirė 1939 m. kovo 11 d.  Jurbarke. Palaidotas Vadžgirio mstl. laisvamanių kapinėse, Jurbarko r.

 

Pranas Juškys. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvoPranas Juškys-Juškevičius draudžiamąją lietuvišką spaudą pradėjo platinti 1898 m., jau būdamas subrendęs vyras. Pats ją parsigabendavo iš Prūsijos. Ne kartą tekdavo jam susiremti su pasienio sargybiniais. Parsigabentą spaudą platindavo Eržvilko apylinkėse. Sugautas su draudž. lietuviška spauda buvo nuteistas trejiems metams tremties į Archangelsko guberniją. Grįžęs vėl platino spaudą. Aktyviai dalyvavo 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose. Nuo 1931 m. gruodžio 1 d. jam paskirta 40 Lt knygnešio pensija. Buvo laisvamanis. Palaidotas laisvamanių kapinėse. Užrašas antkapiniame paminkle: "Per knygas ir mokslą pažinsi pasaulį".

Atmint. vietos ir paiminklai: kapas ir antkapinis paminklas Vadžgirio kapinėse.
 
Lit.: LCK4.-F.391.-Ap. 8. -B. 540.-L.27 [trumpas veiklos aprašymas], tas pats: Stravinskas
A. Išsaugokime jų atminimą // Mūsų kraštas.-1994.-Nr.l(4).-P.10.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.