<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Sutrumpinimai

Tekstuose apie žymiausius knygnešius ir kituose tinklapiuose, parengtuose pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“ (V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.), panaudotų sutrumpinimų reikšmės

 

 

a. – apylinkė
Ap. – apyrašas
aps. – apskritis
B. – byla
buv. – buvęs,-usi
– Bibliografijos žinios
D.L.K. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio [ordinas, medalis]
draudž. – draudžiamosios
dr-ja – draugija
E – fondas
gengub. – generalgubernatorius
gub. – gubernija
k. – kaimas
LB – Lietuvos bibliografija. Serija...
LE(B) – Lietuvių enciklopedija (Bostonas)
LE(K) – Lietuviškoji enciklopedija (Kaunas)
Lit.: – literatūra
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas

LNB – Lietuvos  nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos

rankraštynas

LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas
m. – miestas
M.Lietuva – Mažoji Lietuva
MAB – Mokslų akademijos bibliotekos rankraštynas. Vilnius

Merkys V. DLSK – Merkys V.   Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias. - V, 1994.-579 p.

Merkys V. KL. – Merkys V.  Knygnešių laikai, 1864-1904. - V, 1994.- 419 p.
mstl. – miestelis
r. – rajonas
sr. – sritis
str. – straipsnis
T. – tomas
vls. – valsčius
vnk. – vienkiemis
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VUB – Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštynas
 

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.