<< Lietuviškas žodis     << Meno galerija     << Atgal    

 

Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo plakato ir ženklo konkurso nugalėtojai

Andrius Vaišnys

 

 

Jubiliejaus plakatas. Dailininkas Aidas Urbelissss   2003 m. spalio mėn. paskelbus Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo plakato ir ženklo (logotipo) konkursą, Parlamento galerijoje Seime buvo surengta konkursinių darbų paroda. Vertinimo komisija, kaip numatė nuostatai, lapkričio 13 d. atrinko I, II ir III vietų nugalėtojus. Plakatų ir logotipų autoriai buvo viešai paskelbti, iškodavus parašus, lapkričio 26 d.
Valstybinė Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisija turėjo 1 balsą: šios komisijos nariai spalio 30–lapkričio 13 dienomis galėjo balsuoti ir jų balsus susumavo paminėtoji Plakato vertinimo komisija (pirmininkas – Vaclovas Krutinis, Lietuvos damininkas). Pasak V. Krutinio, Vertinimo komisijos nariai taikė būdingus plakato menui kriterijus, atsižvelgdami į galimybę šiuolaikiškai perskaityti spaudos atgavimo reikšmę paveldo prasme iš vaizduojamojo kūrinio.
Plakato konkursą nugalėjo Aido Urbelio kūrinys. Antroji vieta atiteko Aušros
Lisanskienės, trečioji – Ingos Pakštaitės ir Mindaugo Jokubausko plakatams.
Vertinimo komisijos nariai atkreipė dėmesį į ryškaus kurinio paprastumą ir
būtiną plakatui raiškumą, paliekant erdvės žiūrovo minčiai. Neįprastą kai kuriems atviro nugalėtojų paskelbimo stebėtojams I vietos pasirinkimas buvo argumentuojamas ir tuo,
jog spaudos atgavimas 1904 m. nulėmė ne tik knygos laisvę, bet ir lietuviškosios
kultūros – dailės, muzikos raišką, lėmė atvirą lauką aktyvaus politinio sąjūdžio erdvei. Taigi įdėmiau žvelgiant, ne tik raidyną, bet ir paminėtų simbolių prasmes galima įžvelgti A. Urbelio darbe. Plakatas turėtų intriguoti, tam tikra prasme “rėkti”. Pagaliau dabar, kai skubant elektroniniame pašte būna praleidžiami būdingi nacionaliniam raidynui ženklai, jų priminimas ryškiame šviesiame fone įspėja, kad spaudos atgavimo pergalės esmė – ne nosinės ir taškai ar brūkšneliai virš balsių, bet jų – kaip kultūrinio paveldo ženklų istorija ir reikšmė.
Kalbos ir knygos metų minėjimo logotipo konkurso I vietos nugalėtoju taip pat tapo paminėto plakato konkurso nugalėtojas Aidas Urbelis (II vieta paskirta Luko Ruškio, III vieta – Roberto Jucaičio darbams).
Ši grafinė knygos šypsena imta spausti ant daugelio leidinių, išleistų pagal nacionalinę programą.
Iš viso konkursui buvo pateikta 13 plakatų ir 12 logotipų.

Parengta pagal tekstą, publikuojamą Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos išleistame 2004 m. gruodžio mėn. 6 d. Nacionaliniame operos ir baleto teatre vykusio lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo „Kalbos ir knygos metus palydint“ programos leidinyje 

LR Seimo galerijoje surengtos konkursui 
atsiųstų darbų parodos fragmentai >