<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


LIUDVIKOS IR STANISLOVO DIDŽIULIŲ MUZIEJUS http://www.baranauskas.lt/didziuliu/turinys.htm

(Antano Baranausko ir Antano Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus padalinys) 

 

Adresas: 
Griežionėlių km., Lt-4958 Anykščių raj.
Tel.: +370 381 43901
El. paštas: a.vienuolis@delfi.lt 
Darbo laikas: trečiadienis-sekmadienis, nuo 8 iki 17 val.
Lankymas nemokamas

2005 birželio 4 d. 12 val. Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyboje-muziejuje (Griežionėlės, Anykščių r.) – knygos Stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka sutiktuvės. Jose dalyvaus bibliofilo vaikaičiai Irena Jurevičienė ir Leonas Didžiulis, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas iš Vilniaus, muziejininkė Vida Zasienė, knygos parengėja Nijolė Lietuvninkaitė.

A. Baranausko ir A. Vienuolio Žukausko memorialinio muziejaus leidiniai internete:
Arklio muziejus http://www.arkliomuziejus.lt
Siaurojo geležinkelio muziejus http://www.baranauskas.lt

Iliustracijos iš muziejaus rinkinių

Nuotraukose: Liudvika ir Stanislovas Didžiuliai, jų sodyba Griežionėlių kaime, spinta, kurioje buvo slepiama draudžiama lietuviška spauda, L. ir S. Didžiulių kapas 

 
 
L. ir S. Didžiulių sodyba – atokiame Griežionėlių vienkiemyje. Joje įrengta ekspozicija, kuri pasakoja apie Didžiulius ir lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį, knygnešių žygdarbius, tautos žadintojus ir švietėjus.
Sodyboje Griežionėlėse, kur gyveno bibliografas, tautosakos rinkėjas, bibliofilas Stanislovas Didžiulis (1856-1927), jo žmona – pirmoji lietuvė moteris-beletristė Liudvika Didžiulienė-Žmona (1856-1927), memorialinis muziejus atidarytas 1968 m.
Ekspozicija atspindi L. Ir S. Didžiulių bei jų vaikų - rašytojos, dailininkės Vandos Didžiulytės-Albrechtienės, vaikų rašytojos Aldonos Didžiulytės-Kazanavičienės, gydytojo Antano Didžiulio, vertėjos Onos Didžiulytės-Sketerienės, mokytojo Vytauto Didžiulio, gydytojos Michalinos Didžiulytės-Ševeliovienės - gyvenimą ir veiklą. Ekspozicijos epigrafas - L. Didžiulienės žodžiai: „Džiaugiuos, kuomet galiu nors vienam žmogui ašaras nušluostyti! Tai nedaug, tai kaip lašas mariose... Bet jeigu kiekvienas iš mūsų nušluostytų ašaras nors vienam varguoliui - tai jau būtų daug lengviau gyventi...“
Stenduose – šeimos ir artimųjų nuotraukos, rašytojos rankraščių kopijos, laiškai, knygos, draudžiamoji spauda, platinta šios gausios šeimos narių („Aušra“, „Varpas“), išlikę buities ir asmeniniai daiktai (indai, rankdarbiai, L. Didžiulienės suknelė).
Gretimame kambaryje – Didžiulių šeimos baldai: fortepijonas, skrynia, lova, stalelis, veidrodis, paveikslai.
Spaudos draudimo laikotarpiu sodyboje buvo spaudos platinimo centras. Priemenėje išlikusi senoji spinta, nuo žandarų akių slėpusi įėjimą į tarpsienį, kur buvo laikoma draudžiama lietuviška spauda, atgabenta knygnešių J. Šiaučiūno, J. Beliako, K. Udros ir kt. Turėjo Didžiuliai gausią biblioteką, kuria naudojosi J. Jablonskis, J. Basanavičius, M. Biržiška, M.  Davainis-Silvestravičius.
Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai palaidoti netoli sodybos, senkapyje Padvarninkų kalnelyje, J. Tumo-Vaižganto pašventintam

EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI L. ir S DIDŽIULIŲ SODYBOJE

Edukacinę programą rengia Asta Ražanskienė (+370 381 52922)

Moksleiviai su mokytoju paruošia viktoriną ar pasakojimą šiomis temomis: lietuviškos spaudos ir mokyklų uždraudimas; kirilicos įvedimas; slaptosios mokyklos ir daraktoriai; lietuviškų knygų gabenimo būdai, platinimas, knygnešių persekiojimai; Anykščių krašto knygnešiai ir kt.
Grupė mokinių gali paruošti spektakliuką „Lietuviškos knygos kelias į Anykščius“.
Pamoka vyksta muziejuje ar klasėje. Susipažįstama su draudžiamų knygų bei knygnešių fotografijų parodėle, atliekamos įvairios užduotys.
Ekskursija į Didžiulių sodybą Griežionėlėse - lietuviškos spaudos platinimo centrą, kur buvo įrengta draudžiamų spaudinių slėptuvė.

A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus informacija