<< The Lithuanian Word     << Museums     << Back    


Virtual Exhibition "Siauliai AUSRA Museum: Falsifificated Publications (1864-1904)"

 

 

Prayer Book by Lescinskis J. Menuo svenc. Marijos panos. 
 [Tilze, O. Mauderode printing house, 1900?]. 
118 s. Vilnius, J. Zavadzkis’ printing house, 
1862. SAM I-S 1636
Prayer ook by Gondekas F. Vadovas, arba Dangiskos 
gidiklos del zmogaus. [Tilze, O. Mauderode printing house, 1890]. 344 s. Vilnius, J. Zavadzkis’ printing house, 1879. SAM I-S 5, I-S 2081
Prayers book 'Balsas Balandeles arba Mazas Saltinelis 
mylistuu Dievo.' II. [Tilze, O. Mauderode printing house, 
1891]. 703 s. Vilnius, J. Zavadzkis’ printing house, 
1863.SAM I-S 26
Prayer book 'Balsas Balandeles, arba Mazas Saltinelis 
mylistu Dievo.' I. [Tilze, J. Senke printing house, 1897]. 
608 s. Vilnius, J. Zavadzkis’ printing house, 
1863. SAM I-S 1768
Prayer book 'Visu metu gyvenimai sventuju.' D. 1-6. Tilze, 1892-1899]. Vilnius, J. Zavadzkis’ printing house, 1859. D. 1 
[O. Mauderode printing house,  1892]. 239 s. D. 2 [O. Mauderode printing house, 1893?]. 271 s. D. 3 [O. Mauderode printing house, 1894?]. 254 s. D. 4 [J. Senke printing house, 1895?]. 169 s. D. 5 [J. Senke printing house, 1895]. 193 s. 
D. 6 [O. Mauderode printing house, 1899]. 188 s. SAM I-S 489

 

Prayer book 'Auksa altorius, arba Saltinis dangisku skarbu.'
[Tilze, O. Mauderode printing house, 1891]. 992 s. 
Vilnius, J. Zavadzkis’ printing house, 1879. SAM I-S 1584
'Auksa altorius, arba Saltinis dangisku skarbu. '
Tikra desimta spaudima pagal sesta. [Tilze, 
E. Vejeris’ ir L. Arnoltas’ printing house, 1889]. 
967 s. Vilnius, J. Zavadzkis’ printing house, 
1879. SAM I-S 197
Marcinskis A. Pritajsimas vajkialu prie 
spaviednes ir komunijos sventos. Isversta 
ant lietuvisko liezuvio is knigu kunigo A. Marcinsko. 
Tilze, O. Mauderode printing house, 1887]. 232 s. 
Petrapilis, 1880. SAM I-S 1119/2
Prayer book by Rackauskis J. K. Aplankimas svenciause 
sakramenta kuna ir krauje Jezaus Kristaus. 
J. C. Polis’ printing house, [1873]. 111 s. Vilnius, J. Zavadzkis printing house, 1863. SAM I-S 2749
Prayer book by Bonaventuras, st. Gyvenimas isganytojaus 
svieto viespaties musu Jezaus Kristaus. [Tilze, 
O. Mauderode printing house]. 1899. 365 s. Vilnius, J. Zavadzkis’ printing house SAM I-S 34
Prayer book by Valancius M. 'Giesmiu knyga, arba Kantickos 
par Motieju Valanciauska, Zemajciu vyskupa,
ajskej parvejzeta ir naujej isspausta.' [Tilze, 
O. Mauderode printing house, 1892]. 488 s. Vilnius, 
J. Zavadzkis’ printing house, 1862. SAM I-S 1965
Prayer book 'Auksa altorius, arba Saltinis dangisku 
skarbu. Naujausis spaudimas pagal tikra 
desimta ir sesta suliginime pagal „Naujaji 
saltini” pirmo spaudimo.' [Tilze, O. Mauderode printing 
house, 1891]. 992 s. Vilnius, J. Zavadzkis’ printing house 
1879. SAM I-S 1584
Prayer book 'Auksa altorius, arba Saltinis dangisku skarbu.'
Tikra desimta spaudima pagal sesta. [Tilze, 
E. Vejeris and ir L. Arnoltas printing house, 1889]. 967 s. 
Vilnius, J. Zavadzkis printing house, 1879. SAM I-S 197
Prayer book by Rackauskis J. K. 'Munka viespaties Jezaus, 
arba Dievabajmingus dumojimus apej munka 
Jezaus Kristaus diel kiekvienos dienos par istisaa gaviene.'
  [Tilze,  J. Reilenderis printing house, 1873]. 
152 s. Vilnius, J. Zavadzkis’ printing house, 1862. SAM I-S 203

Photos taken from the Siauliai AUSRA Museum